Seekord, kui jälle uusi mehi väkke võeti, tehti selgelt kindlaks, et linnaloale saavad esmalt ja tihedamini need, kes on vaktsineeritud. Ikka selleks, et vältida kontakte ja omakorda viiruse puhangut. Juulis ütles reeglite peale Maalehele, et kui vaktsineeritud on valdav osa ajateenijatest, siis saab kaitsevägi korraldada ka regulaarseid külastuspäevi.

Sellised otsused leidsid palju kõlapinda, sest see tähendas paremaid tingimusi vaktsineeritud inimestele - näha tihedamini lähedasi, käia rohkem kodus. Kuid tundub, et sellised suunitlused tasusid end ära, sest tänaseks on vaktsineerimata kõigest alla viie protsendi teenistujatest.

Kaitseväe peaarst, kolonelleitnant Targo Lust peab läbi viidud vaktsineerimist eriti edukaks. “Esmalt ei oodanud, et lausa 40% ajateenijatest oli suutnud end juba ajateenistusse tuleku ajaks täielikult vaktsineerida,” kirjeldas ta kaitseväe seisukohta. Ülejäänud, üle poole aega teenima tulnud noormeestest vaktsineerisid ennast kohapeal.

Täpsemalt, võeti juulis vastu 1867 ajateenijat, kellest tänaseks on vaktsineeritud 1750 teenijat. Kuid vaktsineerimine veel jätkub, et kaitsepoogitud saaksid kõik, kel selleks soovi on.

Viimase pooleteise aasta jooksul ilmusid mitmed uudised erinevatest koroonakolletest, mis kaitseväes aset leidsid. Noormehi hoiti vahelduva eduga karantiinis, et vältida laialdast nakatumist, linnaloale saadi harvem ning üldine ajateenistuse töö oli takerdunud pandeemia taha.

Kaitseväe pressiteenistuse sõnul kehtib väljalubade andmise kord samamoodi nagu varem ning ajateenijaid lubatakse välja vastavalt sellele. Oktoobris asub aega teenima juba uus grupp noori.