Estonia laevahuku toetusrühma küsimustele andis peamiselt vastuseid uuringute juht Rene Arikas. Arikas rõhutas mitmel korral, et praeguste uuringute eesmärk pole leida põhjus, miks Estonia laevahukk toimus, vaid saada ülevaade nii merepõhjast kui vraki üldseisundist.

"Signaali segamine on fakt," kinnitas Rene Arikas ning lisas, et seetõttu jäid ära olulised tööd. Edaspidi tuleb veenduda, et signaalidega tööd ei segata, selleks on rakendatud tööjõudu nii Eestist kui võõrsilt.

Koosolekul spekuleeriti palju selle üle, kas lõpparuanne vastab tõele või mitte. Lisaks tekitas küsimusi rootslaste ausus materjalide käsitlemises. Samuti tõstatati mitmel korral teema, kas tuleks alustada kriminaalmenetlus hauarahu rikkumise osas.

Nii Arikas kui ka Jaak Aab kinnitasid korduvalt, et Estonia huku uurimine on avalik ning avalikkuse ees materjale, tõendeid ja avastusi ei varjata.