Valitsuse liikmetel avanes võimalus vaktsineerimiseks alates märtsist. Valdav osa ministreid kasutaski esimesel juhul võimalust end kaitsepookida.

Kõik teised ministrid peale kultuuriminister Anneli Oti on kas Delfile oma vaktsineeritust kinnitanud või jaganud sellest pilte sotsiaalmeedias.

Kultuuriminister Anneli Ott on seevastu olnud selles küsimuses heitliku meelega. Vaktsineerimisvõimaluse tekkides teatas minister, et ta laseb end vaktsineerida. Mõni nädal hiljem ütles, et ta ei soovi isiklike terviseandmeid avaldada.

Sarnase vastuse andis kultuuriminister Delfile ka eile. "Need on isiklikud andmed," ütles Ott ja lõpetas kõne, et jätkata valitsuse istungil osalemist.

Töö- ja terviseminister Tanel Kiik ütles, et vaktsineerimine on tervemõistuslik valik. Kiik väitis, et ta ei tea, kas kõik valitsuse liikmed on praeguseks vaktsineeritud.

"Valdav osa valitsuse liikmetest on vaktsineeritud, aga valitsuse liikmete hulgas on ka läbipõdenud inimesi ja muid põhjusi," ütles Kiik.
Ei ole kindel, mida Kiik muude põhjuste all mõtles ning kas ka kultuuriminister Anneli Ott kuulub nende hulka.