Liigsurmad on näitaja selle kohta, kui palju inimesi on surnud teatud perioodi jooksul rohkem võrreldes varasemate aastate sama perioodiga, vahendab BBC News.

Kuigi on keeruline öelda, kui paljud neist surmadest on põhjustanud Covid-19, annavad need aimu pandeemia üldisest mõjust.

India on ametlikult registreerinud üle 414 000 Covid-19 põhjustatud surma.

USA-s asuva Ülemaailmse Arengu Keskuse teadlased kasutasid kolme erinevat andmeallikat India liigsurmade arvu hinnanguliseks väljaselgitamiseks pandeemia ajal kuni 21. juunini.

Nad üldistasid pool kogu India elanikkonnast moodustava seitsme osariigi surmade registrid. India avaldab küll iga aasta surmade statistika, aga viimased avaldatud andmed on 2019. aasta kohta.

Teiseks rakendasid teadlased rahvusvahelisi hinnanguid erinevate vanusegruppide viiruse tõttu suremuse kohta kahele üleriiklikule antikehade testile.

Kolmandaks vaadeldi India tarbijaküsitluse andmeid 868 000 isiku kohta 177 000 leibkonnast, milles registreeritakse, kas keegi perekonnaliikmetest on viimase nelja kuu jooksul surnud.

Kokkuvõttes avastasid teadlased, et liigsurmade arv oli hinnanguliselt 3,4-4,7 miljonit, mida on umbes kümme korda rohkem kui India ametlik koroonaviiruse tõttu surnute arv.

Arvud on ka märkimisväärselt suuremad kui epidemioloogide teised hinnangud, mille järgi oli Indias liigsurmi ametlikest koroonasurmadest 5-7 korda rohkem.

Mitte kõiki liigsurmi ei ole põhjustanud koroonaviirus ja tegeliku viiruse tõttu surnute arvu kohta hinnangu andmine on keeruline, teatas India endine peamajandusnõunik Arvind Subramanian, kes on ka üks uuringu autoritest.