Asjad on sedavõrd kaugele arenenud, et oht narkovägivallas elu kaotada ähvardab ka süütuid inimesi. Hollandis on nimelt levima hakanud selline nähtus nagu nn ekslikud mõrvad – uued narkobossid on arveteklaarimiseks palganud selliseid amatööre, et viimased on mitme juhtumi puhul maha lasknud vale inimese.