„Sisuliselt eitas ta Ukraina rahvuse olemasolu ja kasutas sama retoorikat kui Adolf Hitler 1938. aastal Sudeedimaa kohta, mis oli õigustuseks Tšehhoslovakkia tükeldamiseks,” ütles Ilves intervjuus ERR-ile. „Et Ukraina on vaid piiriäärne provints ja et kõik teised riigid peavad andma tagasi maad, mis on kuulunud kunagi Venemaale, ja et enamus territooriumist Ukrainast kuulub Venemaale.”

Ilves lisas, et kui vaadata Putini retoorikat, siis varem või hiljem järgnevad sellele ka teod. „Olgu siis Ukrainas, Gruusias või mujal,” ütles Ilves. „Ehk minu meelest on see üsnagi ähvardav avaldus. Ja see läheb ka risti vastuollu Teise maailmasõja järgse rahu põhimõttega, et ei muudeta piire. Kui [minnakse] ütlema, et meil on vaja tagasi neid maid, mis meil kunagi olid, siis Rootsi võib nõuda tagasi Eestimaad, Liivimaad ja Kuramaad. Saksamaa võib tagasi nõuda Königsbergi ja nii edasi.”

Ilvese kommentaari leiab täismahus siit. Kokkuvõtte Putini artiklist leiab siit.