Olete lubanud terviseameti juhina võtta vastutuse riknenud vaktsiinide ümber puhkenud skandaali pärast, kui on vaja. Te pole tagasi astunud, praegu siis ikka veel ei ole vaja?

Igal asjal on oma aeg. Praegu on vaja ära kuulata, missuguse otsuse teeb riigikantselei juures loodud komisjon. Tänasele terviseametile võib ette heita mitmeid asju, teisalt vajavad teatud asjad veel selgitamist.

Läheme korraks päris algusse. Meenutage, palun, hetke, mil saite teada riknevatest vaktsiinidest. Kes teile sellest teatas, mida te tundsite?

Sain sellest teada e-kirja teel meie hulgilao eest vastutavalt isikult. See oli 25. juunil. Lugesin kirja läbi. Seda, mida see kõik tegelikult tähendab, ma tõenäoliselt ei adunud. Sain aru, et vaktsiinilaos on olnud temperatuuritõus ja midagi on kahju saanud. Teavitasin ministeeriumit, et selline asi on toimunud. Tegelikult toimunust hakkasin aru saama alles pärast seda.

Te saatsite Tanel Kiigele kirja 25. juuni õhtul. See kiri ei olnud aga kirjutatud mitte ministrile, vaid saatsite edasi ravimiametile, Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile ja mõningatele tippametnikele saadetud meili. Miks te ei saatnud isiklikku kirja? Miks te ei helistanud Kiigele?

Pean tunnistama, et tol hetkel ei adunud ma, et see on nii tõsine. Tagantjärele kasvas see asi palju suuremaks, kui ta siis oli. Pidasin vajalikuks infot kiiresti vahendada. Tagantjärele leian, et oleks jah olnud mõistlik helistada ja asju seletada. Aga ega mul tol hetkel endal ka rohkem informatsiooni ei olnud, et oleksin osanud tollele kirjale midagi lisada.

Tanel Kiik on teile ette heitnud, et te püüdsite algul probleemi pisendada. Ta on ka öelnud, et info, mida talle andsite, oli ebatäpne ja osutus hiljem valeks. Mida on teil selle peale öelda?

Juht saab jagada seda informatsiooni, mis tal on. Paremat ei olnud mul siis jagada. Tagantjärele on inimene alati targem. Mina rääkisin seda, mis mulle räägiti ja see oli tol hetkel minu jaoks parim teadmine.

Millal te saite aru, et asi on päriselt väga halb?

Siis, kui sain aru, et temperatuuritõus on toimunud meie mõlemas laos. Teadaolevalt oli neis kahes laos kogu see varu, mis meil tol hetkel oli. Covidi vaktsiinid olid ära viidud Magnumi lattu.

Teie selgitus pressikonverentsil rikke teatamise seadete muutmise asjus tekitas segadust. Teie rääkisite kaks aastat tagasi tehtud muudatustest temperatuuriparameetrites, pressiesindaja Imre Kaas pidi selgitama, et jutt käis tegelikult nädalapäevadest. Miks nii?

Tõenäoliselt ma mõtlesin aega, aga küsimus oli temperatuuri kohta, ja ma ajasin selle lihtsalt sassi. Ühe süsteemi kohta puudus mul sel hetkel informatsioon täielikult – sellest, mis oli maja ehitades sinna sisse planeeritud. See oli ainus süsteem, mis pidi ravimilao kohta infot andma.

Kuula siit.
1x
00:00

Praeguseks me teame, et paralleelseid süsteeme oli kaks, kui mitte lausa kolm.

Nii see on, jah. Majja sisse projekteeritud süsteem ei ole veel hetkel korda saanud.

Esialgse kahjusummana nimetasite natuke üle miljoni euro, kiiresti kasvas see üle kolme miljoni. Tehnilise rikke eest kindlustuspoliis aga ei kaitse ja praegu enam tehnilisest rikkest ju rääkida ei saagi. Kas ma olen õigesti aru saanud?

Seda ei ole meil õnnestunud tänaseni välja selgitada, miks ruum soojenes. Seda peaks tehnilise järelevalve ameti ja tarbijakaitseameti uurimine selgitama. Kindlustuslepingus on klausel, mis ütleb, et seadmest tingitud kahju ei hüvitata. Aga kindlustuskate oli võetud kõigile kahjudele.

Veel enne kindlustuse poole pöördumist võtsite ühendust advokaadiga. See pole keelatud, kuid pole tavaline. Miks te seda tegite?

Terviseametil on õiguslikud oskused ja vastavad inimesed olemas, kuid sedavõrd spetsiifilist eriteadmist meil ei ole. Kaasasime partneri, kellel on selles valdkonnas pikaajaline, rohkem kui 20aastane kogemus, et asjad saaks kohe alguses korrektselt tehtud.

See jätab kergesti mulje, nagu kardaksite, et kindlustus ei taha kahju hüvitada.

Vanasõna ütleb, et parem karta kui kahetseda.

Olete rääkinud, et ladudes muudeti parameetreid terviseameti anonüümse konto alt. Ent miks on üldse terviseametis anonüümne konto, mille alt saab muuta strateegiliselt tähtsaid näitajaid?

Meie süsteem oli ostetud lisaks siis, kui hoone oli juba kasutusel. Kui hoone kasutusele võeti, oli seal sees RKAS-i teavitussüsteem, mis ei tööta tänaseni ja ei andnud veateadet, kui ülekuumenemine toimus. Meie süsteem oli häälestatud nädalavahetuse päevadele. Oli hulgaliselt isikuid, kellel oli see võimalus – ja kõik need kontod olid nimelised. Üks konto aga oli nimetusega Terviseamet. Muudatus tehti just sellelt kontolt ja me üritame selgust saada, kes selle taga on.

Miks selline nimetu konto üldse olemas oli?

Mul on väga raske öelda, miks 2017 selline konto tehti. Oli see vajalik tootjale, kes installeeris või tehti see hiljem juurde, ma ei oska kahjuks seda öelda.

Ei peaks olema eriti keeruline välja selgitada, kes selle konto alt süsteemile ligi pääsevad?

Põhimõtteliselt küll. Selleks on vaja näha logifaili, et aru saada, kes on missuguse konto alt mida teinud.

Teil ei ole seda ikka veel?

Meil ei ole asutusena ise võimalik logifaili ise välja võtta. Peame kasutama tootja abi.

Jutt käib süsteemihaldurist, Guard Systemsist?

Jah.

Temaga te olete ühendust saanud või viibib see ikka?

Oleme ühendust saanud. Saime teada, et see oli meie enda konto. Leping ei näe ette, et ettevõte peaks selliseid asju meie jaoks välja tooma. Tegemist on tavalise teenuslepinguga, et teenus toimiks.

Oot-oot, te tahate öelda, et võib-olla me saagi teada, kes oli see salapärane superadministraator, kes sätteid muutis?

Terviseamet teeb kõik selle nimel, et seda teada saada.

Mida te saate veel teha peale Guard Systemsi poole pöördumise?

Eesti riigil on ka teatud hulk logifaile. Me võime need ka veel üle vaadata.

Kui kaua see kõik aega võtab?

Raske öelda. Liigume selle poole, et see hetk võiks lähemale tulla. Oleme kaasanud sellesse ka vastavad Eesti riigi ametkonnad.

Osalesite 29. juuni pressikonverentsil, kuid järgmisel päeval läksite puhkusele. Pandi imeks, et kapten lahkub, kui laev on tormis. Miks te oma puhkust ei tühistanud?

Sellel perioodil olin ma lihtsalt isa. Vaja on ka teatud perekondlikke kohustusi täita. Täitsin neid töökohustustega paralleelselt. Olin pressikonverentsil kohal, kogusin informatsiooni, suhtlesin eri ametkondade peadirektoritega, osalesin valitsuse istungil. Ma ei nimetaks seda puhkuseks. Tõenäoliselt on teistel inimestel puhkusest paremad mälestused.

Andke andeks, ma ei tahaks olla taktitu, kuid esialgu kippus tekkima mulje, et teid on tabanud mõni perekondlik õnnetus. Saan teie jutust aru, et nii see ei olnud. Kas olete nõus selgitama, missugused need kohustused need olid?

Väga lihtne põhjus. Täiskasvanud inimesel on võimalik sõita teatud sõidukitega, millega alaealisel ei ole sõita lubatud. Pidin olema inimene, kes viib ülekaalulise auto kohta, kuhu oli vaja viia.

Kas on õige, et aitasite oma tütart, et ta saaks osaleda Soomes ratsavõistlustel?

Võib ka nii öelda.

See on õige?

Vastab tõele.

Kuidas suhtute inimestesse, kes leiavad, et teie juhtimise all on terviseamet läbi kukkunud ja hukkaläinud vaktsiinid on suurema läbikukkumise sümbol?

Alati on kuskil parem kui terviseametis. Kui ma vaatan inimeste nägusid, mikrokliimat, hingelist ja sisulist paranemist, mis ametis on toimunud, annaksin küll vastupidise hinnangu. Amet on praegu kordades parem kui siis, kui tal juhti ei olnud.

Teie ametiaega jääb veel üks erakordselt ebameeldiv lugu: Simmo Saare ja Eike Kingsepa lahkumine skandaaliga. Te püüdsite neis teha lausa kriminaalkurjategijaid. Teil ei õnnestunud see. Milleks seda kõike tarvis oli?

Kui inimesed töölt lahkuvad, ei võta nad üldiselt tööarvutit kaasa. Ja töötelefoni. Meil oli juhtum, et seda ei tehtud. Juba jaanuaris pakuti võimalust need tagasi tuua. Kas tähelepanu saamise ajendil või mõnel muul põhjusel oli tarvis sellega venitada. Terviseamet ei oleks kuhugi pöördunud ega ühtegi summat kulutanud, kui arvutid oleks meie juurde maha jäänud.

Nad tahtsid oma faile tagasi. Lihtne olnuks ju lasta need sealt ära võtta? Teie aga kulutasite selle asemel õigusliku vaidluse peale rohkem kui 17 000 eurot, mille eest oleks saanud osta rohkem kui kaks uut arvutit.

Jaanuaris me seda võimalust pakkusime.

Prokuratuur ja kohus leidsid, et neid kahte inimest ei ole vaja kriminaalkurjategijaks teha. Milleks kogu see võitlus?

Eesti õigusruumis ei olnud muid võimalusi vara tagasi saada. Olid teatud menetluslikud võimalused, neid kõiki amet kasutas.

Kaotajaks jäite teie. Mitte ainult moraalses, vaid ka juriidilises mõttes. Terviseameti näol kaotas kogu Eesti riik. Oli sel ikka mõte sees?

Eesti riik võitis. Eesti riik võitis teadmise, et kõik töötajad, kes töölt ära lähevad, võivad arvuti kaasa võtta.

See oli iroonia praegu?

Ei olnud. See on nüüd õiguslikult läbi vaieldud ja täpselt nii ongi. Töövõtjal on õigus kaasa võtta kogu vara, mida ta kasutas – öeldes, et tal on seal pilt, mida ta soovib säilitada.

Teile oli see lahend kahtlemata pettumus.

Ma ei ütleks, et see oli pettumus. Pigem saabus selgus küsimuses, missugused on tööandja võimalused ning missugune on tänane õigusruum.

Olete tagantjärele rahul, et selle raja läbi käisite?

Tagantjärele on kõik targad. Asutuse juhina ei olnud mul muud võimalust kui seda vara tagasi taotleda.

Enne terviseametit töötasite kohtuekspertiisi instituudi direktorina alates 2006. Terviseameti juhiks kandideerisite. Miks otsustasite töökohta vahetada?

Mul õnnestus 17 aastat ühe koha peal juht olla. Kõik ambitsioonid olin ma seal juba töösse pannud. Kui juht on kuskile midagi juba nii jäägitult andnud, siis tekib kaks küsimust. Esiteks, kas leidub teine väljakutse, et oleks ennast võimalik uuesti proovile panna. Teine variant on jääda tuttavasse keskkonda vegeteerima pensionini välja.

Mitmes katse oli see teil töökohta vahetada, enne kui terviseameti juhiks saite? Mitmesse kohta olite varem kandideerinud?

Tervishoidu tagasi minna tegin kolm-neli katset.

Esimesed katsed ebaõnnestunud, aga lõpuks terviseameti juhiks saite?

Jah. Esikolmikust juhiks ei saa, selleks tuleb ikka konkurss võita.

Instituudis läksid laost kaduma narkootilised ained. 2010 tuli see segadus ilmsiks, 2009 olite korraldanud ekspertiisi, et selgust saada. Miks alles kolm aastat pärast juhiks saamist?

2006 läksin juhtima kohtuarstliku ekspertiisi bürood. Ametid ühendati 2008. Alles siis tekkis võimalus selle lao eest vastutada. Ladu anti uuele juhile üle politsei- ja piirivalveameti poolt. Ja tookord oli kvaliteedi juhtimise süsteem see, mis tõi välja lao probleemid. Mul on õnne olnud alati olla seal, kus tuleb midagi korda teha. Asja avastaja ei pea alati olema see, kes selle põhjustas.

Praegu aga oodatakse vastutuse võtmist ikkagi teilt. Saaksite ka ise eluga edasi minna. Kuivõrd olete seda üldse kaalunud?

Nagu ma alguses ütlesin: igal asjal on oma aeg. Käimasolevat kriisi juhtides oleks olnud väga keeruline minna esimese asjana uurima, kas automaatika töötab. Ehk siis teha nn rahuaja tööd. Mingid asjad olid programmeeritud juba 2014 hoone projekteerimise faasis. Teeme kõigepealt juhtunu põhjused selgeks ja siis vaatame, kui suur roll oli selles minul. Kui see on piisavalt suur, olen nõus oma töötajate nimel vastutuse võtma.

Mitu korda olete end juba kirunud, et selle koha peale sattusite?

Üldiselt ma ennast ei kiru. Kui ma otsuse vastu võtan, siis teen selle reeglina teoks. Kui see [vastutus võtta] on minu saatus, siis pean ma sellega leppima.

Mis te arvate, missuguse tippjuhina te ajalukku lähete? Missugusena tahaksite minna?

Sõltub sellest, kes vaatab. Kui ma mõtlen, missugused asjad on tänu Üllar Lannole Eesti riigis tekkinud ja missugused piiri taha, missugused on meedia tähelepanekud terviseameti kohta, siis leidub piisavalt palju seda, mille üle uhkust ja rõõmu tunda. Praegu ei ole kõige paremad hetked. Öeldakse aga: see, et täna on pilves ilm, ei tähenda, et kogu aeg sajab.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid