Milliste salajaste materjalide vastu võiks Eesti diplomaadil huvi olla?

Mistahes sajalased materjalid, mida see luureametnik kätte saada võis – ja luuretegevusega ta ilmselgelt tegeles. Konsulaatide tegevust reguleerib 1963. aasta Viini konventsioon, mis ütleb selgelt, mis on konsulite pädevuses. Esiteks on nendeks oma kodanike huvide eest seismine, sealhulgas passide ja viisade väljastamine ning sõbralike suhete edendamine. Spionaaž ei liigitu nende tegevuste alla.

Sellised kinnipidamised on alati väga delikaatsed küsimused ning neid viiakse ellu ainult siis, kui tõendid on ümberlükkamatud ja peavad vett ka kohtus. Viini konventsiooni kohaselt kuulutatakse selline inimene persona non grata'ks.

Mis Eesti konsuli väljasaatmisele järgneb?

Ma arvan, et ei tohiks juhtuda midagi, mis kahjustab nende Venemaal teenivate diplomaatide huve, kelle tegevus on rahvusvahelise õiguse normidega kooskõlas. Kinnipidamised peavad olema väga hästi põhistatud ning ma olen täiesti kindel, et meie õiguskaitseorganid omavad andmeid [Lätte] ebaseadusliku tegevuse kohta.

Kuidas see Venemaa ja Eesti suhteid mõjutab?

Ma ei usu, et olukord saab hullemaks minna, sest Eesti on teinud endast maksimumi, et meie huvide vastu töötada ning et meile võimalikult kahju põhjustada – niipalju, kui nende võimuses.