Kohus ei pidanud põhjendatuks ettevõtte väidet, justkui terviseameti ettekirjutus täideti korrektselt ja turule toodi uus ning inimestele ohutu toode.

Käesolev vaidlus sai alguse 2019. aasta alguses, kui terviseamet tegi Living Minerals OÜ-le ettekirjutuse, kohustades neid lõpetama MMS-i nime kandnud "mineraalse suuloputusvahendi" turustamise. Terviseamet sekkus MMS-i müüki, sest ettevõtte esindaja väitel oli tegemist "kõigest lauasoola ja veega". Tegelikult müüdi inimestele seespidiseks kasutamiseks lahust, mis võib manustamisel tekitada raskeid tervisekahjustusi.

Vaatamata sellele, et terviseameti ettekirjutusega keelati toote edasine turustamine, jätkas ettevõte müüki, ning terviseamet määras neile 17. oktoobril 2019 sunniraha 600 eurot. Ettevõte kandis sunniraha rahandusministeeriumi kontole, kuid esitas Tallinna halduskohtule kaebuse.

Ettevõtte hinnangul turustasid nad sunniraha määramise hetkel ohutut toodet ("mineraalne lahus MMS"), mis erines lahusest, mida nad müüsid ettekirjutuse saamise ajal ("MMS mineraalne suuloputusvahend“).

Kohus leidis, et toodete koostised on siiski identsed ning pakendite kujundus ja toodete nimetused on niivõrd sarnased, et keskmine tarbija peab neid tõenäoliselt samaks. Lisaks toodi välja asjaolu, et kaebaja ise informeeris sotsiaalmeedia kanalite kaudu tarbijaid, et tegemist on sama tootega.

Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest.