Pilv kinnitas, et kaitsealusele kahtlustuse esitamisega seotud menetlustoimingud on läbi viidud.

"Kull on talle esitatud kahtlustuse kohta andnud eile alles esialgseid ütlusi ning selgitanud väga pika menetlustoimingu käigus tema poolt teenistusülesannete täitmist erinevatel ajaerioodidel ja ka seonduvalt kahtlustuse aluseks olevate asjaoludega," märkis Pilv.

"Kaitsealune ei ole talle teadaolevalt tahtlikult toime pannud kahtlustuses etteheidetavaid tegusid ja eiranud välisteenistusega kaasnevate kohustuste täitmise nõudeid."

Pilve selgituste kohaselt hõlmab kahtlustus erinvaid ajaperioode ja faktoloogiat, millega seonduvate asjaolude meenutamine ja kontrollimine kahtlustuse analüüsiks ka täiendavate ütluste andmiseks vajab kindlasti oluliselt ja märkimisväärselt rohkem aega, kui senini on olnud võimalik.

"Kaitsealune ja kaitsja ei pea võimalikuks käesolevas menetlusstaadiumis ja enne sisulist tööd kahtlustust sisulisemalt kommenteerida, kuid kindlasti usuvad, et saavad kaitsta staažika Eesti diplomaadi head nime ja pikaajalises teenistuses üles näidatud lojaalsust Eesti Vabariigile."

Päevaleht kajastas täna, et Kersti Kaljulaid allkirjastas täna ootamatult otsuse kutsuda tagasi Eesti suursaadik Pariisis, Clyde Kull. Eesti Päevalehele teadaolevalt tulenes tagasikutsumine asjaolust, et suursaadiku riigisaladuse luba ei pikendatud.

"Kutsun tagasi Clyde Kulli, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Prantsuse Vabariigis, Monaco Vürstiriigis, Tuneesia Vabariigis ning Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures,“ seisis lakoonilises riigipea otsuses.