97-leheküljelises süüdistuses, mida on näinud ajaleht Guardian, süüdistatakse Tšetšeenia sõjaväe- ja riigiaparaati vähemalt 150 isiku tagakiusamises, ebaseaduslikes vahistamistes, piinamises, seksuaalses ründamises ja mõrvas nende seksuaalse orientatsiooni alusel alates 2017. aasta veebruarist.

Kui Karlsruhes baseeruv peaprokurör otsustab veebruaris Euroopa Põhiseaduslike ja Inimõiguste Keskuse (ECCHR) ja Venemaa LGBT Võrgustiku esitatud kaebuse vastu võtta, võivad Kadõrovi lähikondlased seista silmitsi vahistamismäärusega, kui Saksamaale saabuvad.

Vene ajaleht Novaja Gazeta oli esimene, mis geide ja biseksuaalide tagakiusamisele 2017. aasta aprillis tähelepanu juhtis, teatades, et inimesi on hoitud mitteametlikes vanglates, kus neid mõnitati, anti neile elektrilööke ja peksti metallvarrastega.

Tšetšeenia valitsus eitas Novaja Gazeta teateid ning väitis, et Tšetšeenias ei ole homoseksuaalseid inimesi üldse olemas, ja need, kes on olnud, on nende oma perekondade poolt ümber kasvatatud. Vene juurdlus selle asja kohta hiljem lõpetati.

2017. aastal esitasid Prantsuse aktivistid selle asja kohta kaebuse Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule (ICC). Venemaa on aga end selle Haagis asuva kohtu jurisdiktsiooni alt taandanud.

Tšetšeenia juhtidele võidakse nüüd süüdistus esitada Saksamaal, sest Saksamaa rakendab inimsusevastaste kuritegude puhul universaalse jurisdiktsiooni õiguslikku põhimõtet, mis tähendab seda, et Saksa kohtutes võidakse süüdistus esitada ka siis, kui kuriteod on aset leidnud mujal.

„Rahvusvahelise kriminaalõiguse ebatäiuslikus süsteemis piiratud jurisdiktsiooniga ICC-ga püüab Saksamaa tagada, et Euroopa ei oleks kurjategijate jaoks turvapaik,” ütles ECCHR-i asutaja Wolfgang Kaleck. „Kui ükski muu jurisdiktsioon ei uuri, suudab Saksamaa ja peab olema valmis võtma üle ülesandeid, esindades seega Euroopat ja rahvusvahelist kogukonda.”

Guardiani andmetel esitati kaebus kahe Tšetšeeni ametniku peale, kes on geide vastase tegevuse eest juba praegu Euroopa Liidu, Suurbritannia ja USA sanktsioonide all. Need on Kadõrovi endine isiklik ihukaitsja ja asepeaminister Abuzajed Vismuradov ning politseiülem Ajub Katajev. Lisaks neile esitati kaebus ka Tšetšeenia parlamendi spiikri Magomed Daudovi kohta.

On teada, et Vismuradov on viimase kümne aasta jooksul korduvalt Saksamaad külastanud. Ta oli pärast autoõnnetust 2012. aastal Hamburgi lähedal ravil ning toetas tšetšeeni poksijaid võistlustel 2014. ja 2017. aastal.

Kui Saksamaa liiduprokuratuur astub edasisi samme Tšetšeenia ametnike tegevuse uurimiseks, võib see kaasa aidata ka tagakiusatute varjupaigataotluste rahuldamisele Euroopas.