"Ei tohi unustada, et viiruse levik on endiselt Eestis väga kõrge, seega ei maksa kaotada valvsust. Inimeste ohutaju on langenud. Iga kord, kui ohutaju langeb, siis kaasneb mõneti leebem suhtumine piirangute järgimisse, mis võib kaasa tuua nakatumiste kasvu," rääkis Kallas.

Kallas ütles pressikonverentsil, et prioriteet on alates maikuust võimaldada koroonaviiruse vastast vaktsineerimist kõigile soovijatele. Aprilli lõpuks peaks valmima ka QR-koodil põhinev vaktsineerimise sertifikaat.

Lähinädalatel on vaktsineerimise fookus riskirühmadel. Kallas pani kõigile noorematele inimestele südamele, et nad aitaksid oma vanematel ja vanavanematel vaktsineerimisele digiloos registreeruda. Eelolevatel pühadel saavad kaitsesüsti 1956. aastal ja varem sündinud inimesed.

Ühtlasi hakkavad kehtima uued piirangud reisimisel. Kui Eestisse sisenetakse riigist, mille nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on üle 150, peavad nad jääma isolatsiooni kümneks päevaks. Isolatsiooniaega saab lühendada teise testiga, mida saab anda seitsmendal päeval. Piirangud kehtivad edaspidi ka Lätile, Leedule ja Soomele.

Välisminister Eva-Maria Liimets selgitas, et piirangud ei kehti neile, kes on koroona viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud või on läbinud vaktsineerimiskuuri. Tema sõnul jäävad kehtima ka senised erandid reisimises, mis puudutavad transpordis ja kaubanduses.

Siseminister Kristian Jaani märkis, et NETS (nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus) ei muuda Eestit politseiriigiks, vaid aitab teha politsei tööd bürokraatiavabamaks, kui politsei aitab terviseametit.

Lisaks tutvustas Jaani ABIS-andmekogu (automaatne biomeetriline isikustamise süsteem) loomist. Andmebaasi hakatakse koguma peale sõrmejälgede ka teisi biomeetrilisi andmeid, eelkõige tähendab see Jaani sõnutsi näokujutiste lisamist andmebaasi.

"See on pettuste ennetamiseks ja tuvastamiseks. Hiljemalt selle aasta lõpuks tahame selle andmekoguga valmis saada. Esimeses etapis tõstame sinna juba kogutud sõrmejäljed, teises etapis viia sinna teised biomeetrilised andmed, need tulevad eri registritest. Paraneb võimalus kuritegusid lahendada," selgitas Jaani.

Kallas kommenteeris ka nn kevade plaani, öeldes, et tervise- ja tööminister Tanel Kiik saadab Johnson&Johnsonile kirja. "Peaksime arutama, milline on üldse kokkuleppe koht: mis on tootja huvi ja mida meie pakkuda saame," sõnas Kallas. "Eesti on valmis tegema teaduskoostööd eri tootjatega. Oluline on, et Eesti kasutaks ära oma võimalused."