Noorte ettepanekul tuleks tõsta seksuaalse enesemääramise vanusepiir 16. eluaastani ning määratleda noorte omavahelise seksuaalse läbikäimise lubatav vanusevahe. Samuti soovitavad nad tõsta abiellumise vanuselist alampiiri 15. eluaastalt 16-ni.

Lisaks rõhutasid noored, et vanusepiiri tõstmise kõrval on sama oluline ennetustöö ja laste teadlikkuse tõstmine. Eesmärk peaks noorte sõnul olema ka see, et teismelistel tekiks arusaam, et kui tunduvalt vanem inimene nende vastu huvi tunneb, oskaksid nad olla piisavalt kriitilised ja ettevaatlikud.

Toodi ka välja, et just need noored, kes on vaimselt haavatavad, otsivad rohkem täiskasvanu lähedust ja võivad sattuda väärkohtlemise ohvriks.

Minister Riisalo ütles kohtumise järel, et pooldab seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmist. Ta lisas, et seda toetavad ka spetsialistide seisukohad ning et eapiiri tõstmine on kooskõlas laste õiguste ja arenevate võimetega, kaitstes nende õigust turvalisele arengule.

Vanusepiiri määramisel arvestatakse tõenduspõhiseid argumente ja tehakse erandid väikese vanusevahega noorte omavaheliste seksuaalsuhete lubamiseks.

Kohtumisel osalesid Eesti Õpilasesinduste Liidu, LGBT noorte, Lastekaitse Liidu noortekogu, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise, Eesti Noorteühenduste Liidu, MTÜ Suunatuli, haridus- ja teadusministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi esindajad.