„Kriis on mõjunud kultuurisektorile raskelt ning 2,4 miljoni euro suurune toetus aitab neil kultuurikorraldajatel kompenseerida kriisi mõjusid oma tegevusele. Juba käivad ettevalmistused ka järgmise toetustepaketi meetmete väljatöötamiseks, lisaeelarve kaudu kavandatakse kultuuri-ja spordivaldkonnale suunata 42 miljonit eurot kriisiabi,“ rääkis kultuuriminister Anneli Ott, lisades, et eesmärk on tagada Eesti kultuurielu elujõulisus ning sujuv taastumine.

Kultuuriministeeriumile esitati pärast aastavahetuse ajaks kehtestatud sulgemisi Harju- ja Ida-Virumaal 189 abitaotlust. Kokku jagati kriisiabiks 239 525 eurot. Vooru eelarve oli 3,2 miljonit eurot, kuid selle jääk suunatakse järgmistesse kriisiabi meetmetesse. Toetused makstakse välja 10 tööpäeva jooksul peale käskkirja kinnitamist. Rahuldamata jäeti sel korral 11 taotlust.

Erakorralist kriisiabi anti Ida‑Viru maakonna kultuurikorraldajale, kelle tegevus oli peatatud alates 12. detsembrist kuni 31. jaanuarini. Harju maakonnas said toetust taotleda kultuurikorraldajad, kelle tegevus oli peatatud täielikult või valitsuse otsusest tulenevalt oluliselt piiratud alates 28. detsembrist kuni 31. jaanuarini.