Jan Konvalinka töögrupp Tšehhi Vabariigi Teaduste Akadeemia orgaanilise ja biokeemia instituudist võrdles 13 eri tootja testi. Enamiku neist on tervishoiuministeerium kiitnud heaks iseseisva testimise jaoks.
Ei ole saladus, et paljudes firmades kasutusel olevate antigeeni kiirtestide usaldusväärsus on piiratud. Kuldstandardiks peetava PCR-meetodiga võrreldes ei suuda kiirtestid kindlalt tuvastada, kas uuritav proov on positiivne
Nüüd leidis lisaks kinnitust, et erinevate tootjate antigeeni kiirtestide tundlikkus varieerub tohutult.
Töögrupp jõudis järeldusele, et minimaalne piir, mille juures viirus tuvastatakse, võib mõnel tootel olla teistest kuni sada korda kõrgem.
„Testide hindamine näitas, et erinevate kiirtestide tuvastamispiirid erinevad märkimisväärselt,“ ütles instituut pressiteates.
Kui kõige tundlikuma testi korral näitas seadmega tehtud pilt tundlikkuse taset 50 pikogrammi, siis kõige madalam tundlikkusega kiirtestilt oli see kuni 5000 pikogrammi.

Testide võrdlus vastavalt SARS-CoV-2 tudlikkusele nukleovalgu suhtes (väiksem tulemus = tundlikum test). * Kaubamärgi Humasis korral võib testi tundlikkus olla samaaegse RBD domeeni tuvastamist arvestades alahinnatud.

Töögrupp võrdles teste Ecotest, Abbott Panbio, SD Biosensor, Lepu, Humasis, Testsealabs, Safecare, Flowflex, Saligen, Biosynex, Zandcell, V-Check ja Diaquick.
Kõige parema tulemuse saavutasid Flowflex, Saligen, Biosynex, Zandcell ja Ecotest, mis näitasid võrdluse käigus kõige madalamat tuvastamispiiri.
Teadlased kasutasid teste vastavalt tootjate juhendile, ainult bioloogilise proovi asemel kasutasid nad standardina uue koroonaviiruse nukleovalgu lahust.
Proovid skanneeriti digitaalselt ning analüüsiti seejärel spetsiaalse tarkvaraga.
Lisaks seadmete teel läbi viidud võrdlusele võttis osade uuritud testide hindamisest osa kaheksa vaatlejat.
Tulemuste silmaga kindlaks tegemisel võivad inimeste järeldused varieeruda.
Sama proovi korral pidasid osad vaatlejad tulemust positiivseks, teine aga negatiivseks. Lisaks lahknes nende arvamus sageli seadmega tehtud mõõtmistest.
Teadlaste sõnul on asi selles, et positiivset leidu tähistav riba on antigeeni testidel sageli halvasti nähtav.
„Just seetõttu on antigeeni testi tulemuse võimalikult korrektseks hindamiseks äärmiselt oluline, et hindajad läbiksid vähemalt lühikese treeningu ja õpiksid positiivset tulemust kindlalt ära tundma,“ ütlesid akadeemikud.
Mõned asjatundjad rõhutavad juba pikka aega, et lisaks antigeenitestidele tuleb kindlasti kasutada ka usaldusväärsemat PCR-meetodit.
Uuringud kinnitavad, et madala tuvastamispiiriga antigeenitestid ei suuda sageli koroonaviirust tuvastada peamiselt neil inimestel, kellel puuduvad Covid-19 sümptomid.