Jaak Aab vastab küsimustele tervisekriisi, kriisimeetmete, haiguspäevade, viiruse leviku tõkestamise, Eestis COVID viiruse Lõuna-Aafrika ja Brasiilia tüve leviku ärahoidmiseks kavandatud meetmete ning koroonapiirangute ja meetmete rakendamise kohta.

Maris Lauri vastab küsimustele seksuaalse enesemääratluse, alaealiste kaitsmise, õigusriigi, seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmise, alaealise lapse elatise ning seksuaalse enesemääramise ea tõstmise kohta.

Anneli Ott vastab küsimusele lisaeelarve kohta.