Mileva sõnul juhtis gruppi Bulgaaria sõjaväeluure endine kõrgetasemeline töötaja, kelle ülesanne oli agentuurvõrgustiku loomine. Ta värbas isikuid, kellel oli ligipääs informatsioonile Bulgaaria, Euroopa Liidu ja NATO kohta, vahendab Interfax.

Mileva ütles, et gruppi kuulus ka ühe sõjaväeluure töötaja naine, kellel on lisaks Bulgaaria kodakondsusele ka Venemaa oma. Naine mängis Mileva sõnul vahendaja rolli residendi ja Venemaa saatkonna töötajate vahel. Bulgaaria peaprokuratuuri valduses on salvestused tema vestlustest residendiga ning dokumenteeritud on ka tema saatkonna külastused.

Grupi teised liikmed – üks Bulgaaria kaitseministeeriumi esindaja ning kolm sõjaväeluure praegust ja endist töötajat – kogusid ja andsid residendile üle konfidentsiaalset informatsiooni.

Teatatakse ka, et üks kahtlustatavatest püüdis erioperatsiooni ajal põgeneda, aga vahistati Venemaa saatkonna lähedal.