Kandidaadi leidmiseks kuulutas välisministeerium välja avaliku konkursi. Konkursist osa võtnud kandidaatidest sobivaima valimiseks moodustas välisminister komisjoni, kuhu kuulusid välisministri esindaja, justiitsministri esindaja, Riigikohtu esimees, riigisekretär ning õiguskantsleri esindaja.

Mullu 5. novembril kinnitas valitsus Eesti kandidaadiks Heiki Loodi, kes Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel moodustatud komitee heakskiitu ei saanud.

Uueks kandidaadiks otsustati esitada Küllike Jürimäe. Vabariigi valitsuse täna kinnitatud kandidaat Küllike Jürimäe töötab alates 2013. aastast Euroopa Liidu Kohtu kohtunikuna. Enne seda töötas ta Euroopa Liidu üldkohtus kohtunikuna ja enne seda pikalt Tallinna ringkonnakohtu kohtunikuna. Jürimäe on töötanud ka Eesti kaubandus-tööstuskojas ja prokuratuuris.

Kinnitatud kandidaadi kuulab ära Riigikogu põhiseaduskomisjon, pärast mida esitatakse kandidaat Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadile. Kandidaadi peab kuulama ära ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel moodustatud komitee, kes annab kandidaadile oma hinnangu. Kohtuniku kandidaadi nimetavad ametisse liikmesriikide valitsuste esindajad. Kohtuniku ametiaeg algab 6. oktoobril 2021 ja kestab kuus aastat.