Roheline digitõend näitab lisaks koroonavaktsiinile seda, kas inimene on andnud negatiivse koroonatesti või siis on ta koroonast tervenenud. Tõend on tasuta ning kättesaadav paberil ja digitaalselt. Tõendil on ka QR-kood, mis aitab tagada, et tõend on ehtne ja turvaline.

Euroopa komisjon plaanib luua digivärava, mille abil saavad kõik liikmesriigid passe kontrollida. Liikmesriikidele jääb vabadus otsustada, millised rahvatervisepiirangud reisijatele kaotada, kuid need tuleb samal viisil kaotada ka nendele reisijatele, kellel on roheline digitõend.

Õigusküsimuste volinik Didier Reynders sõnas: „Rohelise digitõendi eesmärk on tagada, et ELi kodanikud ja nende pereliikmed saaksid juba sel suvel turvaliselt ja minimaalsete piirangutega reisida."

Passi saavad kasutada ka vaktsineerimata isikud, siis mängib passil rolli märge, kas inimesel on negatiivne koroonatest. Lisaks tähendab passi kasutamine seda, et kui liikmesriik nõuab rohelise digitõendi omanikelt karantiini või testimist, tuleb sellest teavitada Euroopa komisjoni ning ELi liikmesriike ja oma otsust põhjendama.

Digitõend sisandab piiratud teavet. Seal on nimi, sünniaeg, väljaandmise kuupäev, oluline teave vaktsiini/testi/tervenemise kohta ja tõendi kordumatu tunnus.

Roheline digitõend kehtib kõigis ELi liikmesriikides ning selle võivad kasutusele võtta ka Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits.

Rohelise digitõendi süsteem on ajutine meede. See peatatakse, kui Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutab COVID-19 põhjustatud rahvusvahelise tervisealase hädaolukorra lõppenuks.

Selleks et süsteem oleks valmis enne suve, peavad Euroopa Parlament ja nõukogu ettepaneku kiiresti vastu võtma.