Ühe vastu võetud seadusega tehti parandused kriminaalkoodeksisse, mille järgi karistatakse teadlike valede levitamise eest Suure Isamaasõja veteranide kohta trahviga kuni kolm miljonit rubla (34 000 eurot) või kuni kolme aasta palga või muu sissetuleku ulatuses või sundtööga kuni kolm aastat või vabadusekaotusega kuni kolm aastat, vahendab Interfax.

Kui sama teo paneb toime isik, kasutades oma teenistuslikku seisundit, grupp isikuid, grupp isikuid eelneval kokkuleppel või organiseeritud grupp, kasutades massiteabevahendeid või internetti „koos süüdistustõendite kunstliku tekitamisega”, karistatakse trahviga 2-5 miljonit rubla (umbes 23 000-57 000 eurot). Sama asja eest on võimalik ka trahv 1-5 aasta palga või muu sissetuleku ulatuses või sundtöö kuni viis aastat või vabadusekaotus kuni viis aastat.

Suure Isamaasõja veteranide au ja väärikuse avaliku alandamise eest karistatakse trahviga kuni kolm miljonit rubla või kuni kolme aasta palga või muu sissetuleku ulatuses. Sama asja eest võib karistada ka kohustuslike töödega kuni 360 tundi või paranduslike töödega kuni aasta või sundtööga kuni kolm aastat või vabadusekaotusega kuni kolm aastat.

Ka siin on grupiviisilise tegutsemise eest karistused rangemad: trahv 2-5 miljonit rubla või 1-5 aasta palga või muu sissetuleku ulatuses või sundtöö kuni viis aastat või vabadusekaotus kuni viis aastat.

Samasugune karistus ootab ka natsismi rehabiliteerimise eest, kui see on toime pandud grupi isikute poolt, grupi isikute poolt eelneval kokkuleppel või organiseeritud grupi poolt või interneti abil.

Teise seadusega tehti muudatused administratiivõigusrikkumiste koodeksisse, kus nüüd on ette nähtud karistused kodumaa kaitsjate mälestuse solvamise ning Suure Isamaasõja veterani au ja väärikuse avaliku alandamise eest muu hulgas massiteabevahendite ja interneti abil.

Karistus on ette nähtud ka valede levitamise eest Suure Isamaasõja veteranide kohta.

Veel näeb seadus ette juriidiliste isikute karistamise ilmset lugupidamatust ühiskonna vastu väljendavate väidete levitamise eest sõjakuulsuse päevade ja Venemaa tähtpäevade kohta, mis on seotud kodumaa kaitsmisega ning Venemaa sõjakuulsuse sümbolite solvamise eest muu hulgas massiteabevahendeid või internetti kasutades.

Juriidilisi isikuid saab edaspidi karistada avaliku informatsiooni levitamise eest, mis eitab Nürnbergi tribunali poolt kindlaks tehtud fakte või kiidab heaks selle kindlaks tehtud kuriteod, ning teadlikult valeväidete levitamise eest Nõukogude Liidu tegevuse kohta Teise maailmasõja ajal.