Alates 2019. aasta märtsist on enam kui sada Poola piirkonda, maakonda ja omavalitsust võtnud vastu resolutsioonid, milles nad kuulutavad end „vabaks LGBTIQ ideoloogiast“. Resolutsioonide kohaselt peaksid kohalikud omavalitsused hoiduma sallivuse soodustamisest LGBTIQ inimeste suhtes ning lõpetama võrdõiguslikkust edendavate organisatsioonide rahalise toetamise.

Euroopa Parlament rõhutab, et nn „LGBTIQi vabad alad“ on osa laiemast probleemist, mis hõlmab LGBTIQ kogukonna diskrimineerimist Poolas ja seksuaalvähemuste õiguste piiramist. Samuti mõistavad parlamendiliikmed hukka LGBTIQ õiguste kaitsjate vahistamised ning Pride paraadide keelamise ja rünnakud neil osalejate vastu.

Vastusammuna Poola võimude tegevusele lükkas Euroopa Komisjon möödunud aastal tagasi vähemuste õigusi piiravate Poola linnade rahataotlused ELi sõpruslinnade programmi raames. Resolutsioonis nõuavad Euroopa Parlamendi liikmed, et Euroopa Komisjon kasutaks kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, sealhulgas rikkumismenetlusi, ELi lepingu artiklit 7, samuti hiljuti vastu võetud määrust ELi eelarve ja õigusriigi tingimuste järgimise kohta, et kaista LGBTIQ inimeste põhiõigusi mitte ainult Poolas vaid kogu ELis.

Halvenev olukord Ungaris

Euroopa Parlamendi resolutsioon juhib tähelepanu ka halvenevale olukorrale Ungaris. Möödunud aasta novembris võttis Ungari linn Nagykáta vastu resolutsiooni, millega keelustati „LGBTIQ propaganda levitamine ja toetamine“. Kuu aega hiljem võttis riigi parlament vastu põhiseaduse muudatused, mis piiravad veelgi LGBTIQ inimeste õigusi, ei arvesta transsooliste ja mittebinaarsete inimeste eripära ning piirab nende õigust perekonnaelule.

„LGBTIQ-inimestel peaks kõikjal ELis olema vabadus elada ja avalikult näidata oma seksuaalset sättumust ja soolist identiteeti, kartmata sallimatust, diskrimineerimist või tagakiusamist,“ on kirjas resolutsioonis, mille võttis äsja vastu Euroopa Parlament.

Arutelu seksuaalvähemuste olukorrast ELis

Täna kl 19–19.45 (Eesti aja järgi) toimub ümarlauaarutelu seksuaalvähemuste olukorrast ELis, millel osalevad Belgia režissöör Lukas Dhont, kelle transsoolise tüdruku elust jutustav film "Tüdruk” pälvis Cannes’is parima debüütfilmi auhinna, laulja, näitleja ja lavastaja Jaouad Alloul, Poola filmirežissöör Bart Staszewski, kes tõi avalikkuse ette riigis loodud nn LGBTI-vabad piirkonnad, samuti Euroopa Parlamendi liikmed Sara Matthieu ja Hilde Vautmans.

Arutelu korraldab Euroopa Parlamendi büroo Belgias ning seda saab jälgida Twitteris ja Facebookis. Vestlus toimub inglise keeles.