Tsihhanovskile esitati lõplik süüdistus nelja paragrahvi järgi: massirahutuste organiseerimine, sotsiaalse vaenu õhutamine, keskvalimiskomisjoni töö takistamine ja ühiskondlikku korda raskelt rikkuva tegevuse organiseerimine, vahendab Tut.by.

Kõik raskema paragrahvi alusel süüdimõistmise korral võib Tsihhanovskit oodata kuni 15-aastane vangistus.

Uurimiskomitee teatas, et süüdistatavad tegelesid pika ajaperioodi jooksul aktiivselt riigi territooriumil valimiseelsel perioodil massirahutuste ettevalmistamise ja organiseerimisega. Tsihhanovski ise aga kutsus uurimiskomitee teatel oma Telegrami ja YouTube’i kanalites avalikult vägivallale võimuesindajate ja õiguskaitseorganite vastu ning õhutas oma väljaütlemistega ühiskonnas sotsiaalset vaenu ja vihkamist sotsiaalse kuuluvuse tunnuste alusel.

Tsihhanovski ja tema kaaslaste tegevuse tagajärjel tekkis uurimiskomitee väitel kahju üle 3,5 miljoni Valgevene rubla (1,1 miljoni euro) ning süüdistatavate varad on arestitud.