Ajalehe Helsingin Sanomat andmetel on THL saatnud valitsusele oma hinnangu, milles leitakse, et viiruse uus mutatsioon on eeskätt Helsingi piirkonnas nii tõsiselt levinud, et Soomel oleks põhjust võtta kasutusele praegusest karmimaid meetmeid.

Hinnangu järgi tuleks meetmed kasutusele võtta Helsingi ja Uusimaa ning Päris-Soome ravipiirkondade keskseid omavalitsusi ümbritsevas loomulikus asjaajamis- ja töölkäimispiirkonnas.

Hinnangus kirjutatakse, et tarvitusele tuleks võtta sellised liikumispiirangud, mis piiravad inimeste liikumist oma kodust väljapool siseruumides vaid vältimatutel põhjustel toimuvaga ning välitingimustes vaid hõredalt ja vaid oma lähedastega koos toimuva õues viibimise ja tervisespordiga.

THL-i hinnangul peaksid piirangud kehtima vähemalt kolm nädalat.

Soome valitsuskantselei ettevalmistatavad esialgsed kavad võimaliku väljas liikumise piiramise kohta hakkavad valmis saama.

Helsingin Sanomate andmetel lubataks esialgse kava järgi liikumist vaid vältimatutel põhjustel. Lubatud oleks ka tervisesport värskes õhus.

Soomes ei tuleks kellaaegadel põhinevaid piiranguid, vaid need kehtiksid ööpäevaringselt.

Vähemalt ühe kava järgi ei peaks inimesed koju luku taha jääma, aga väljas liikumine oleks lubatud ainult üksi või koos samas leibkonnas elavate inimestega.

Valitsuse allikate sõnul kava või kavu veel lihvitakse ja millegi kohta poliitilisi otsuseid veel ei ole.

Helsingin Sanomate andmetel oleks vältimatud põhjused väljas liikumiseks kindlasti toidupoes, sotsiaal- ja tervishoiuasutustes ning apteegis käimine, tööl käimine ning laste, hooldatavate ja eakate hooldamine. Lapsi võiks viia lasteaeda ja algkooli.

Soome uudisteagentuuri STT andmetel on kavas eraldi mainitud, et lubatud oleks ka tellitud toidu äratoomine. Samuti saaks ajada asju võimudega.

Kaalumisel on olnud ka tööl käimise piiramine vaid vältimatute töödega.

Helsingin Sanomate andmetel on valitsuserakondades üsna suur valmisolek liikumispiirangute kasutuselevõtuks, aga ainult siis, kui need on täiesti vältimatud.