Tallinna haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu selgitas, et ERJK esindajad vandeadvokaadid Küllike Namm ja Katrina Juhkami taotlevad apellatsioonis Tallinna halduskohtu 29. jaanuari otsuse tühistamist, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Kaitsjad soovivad uut otsust, millega jääks Keskerakonna kaebus täies ulatuses rahuldamata ning taotlevad alternatiivselt uue otsuse tegemist, millega tühistataks osaliselt ERJK otsus, kus Keskerakond pidi keelatud annetuse suuruses 1,02 miljonit eurot tagastama Midfield OÜ-le.

MTÜ Eesti Keskerakond esindajad vandeadvokaadid Toomas Vaher ja Mailis Meier taotlevad apellatsioonis kohtu otsuse põhjenduste muutmist ning tahab, et neile määratud ettekirjutus tühistataks ja uued menetluskulud kannaks ERJK.

Midfield OÜ esindaja vandeadvokaat Raiko Lipstok kohtuotsuse tühistamist ning soovib, et MTÜ Eesti Keskerakonna kaebus jäetakse rahuldamata.
Lisaks taotletakse alternatiivselt, et ERJK ettekirjutuse puhul määratakse uus summa, mis ulatuses ettekirjutus tühistada ja mis ulatuses kehtima jätta.

ERJK tegi 2019. aasta veebruaris Keskerakonnale ettekirjutuse tagastada OÜ-le Midfield 1,02 miljonit eurot keelatud annetusena käsitletavat raha. Keskerakond pöördus ERJK otsuse vastu kohtusse. Kohus otsustas 29. jaanuaril, et ERJK ettekirjutus tühistatakse. ERJK esimehe Liisa Oviiri sõnul oli kohtu hinnangul 1,02 miljoni euro asemel tõendamata jäetud vaid 7700 euro suuruses arveid.