„Märkmik kujutab endast päevaraamatut. Selles tehtud hulgaliselt märkmeid, kirjutisi omakäelisi, mida uurija poolt on dešifreeritud kokku kolmekümne viiel lehel. Ja sellest on koostatud seitsekümmend viis toimikulehte,” kirjeldas Tarraste advokaat Rünno Roosmaa päevaraamatu sisu, mille asitõendina esitamise vastu ta protesteeris.

Kohus nõustus kaitsega ning otsustas prokurör Gardi Andersoni tõendit mitte vastu võtta. „Otsest puutuvust ma ei näe selles asjas. Kohus keeldub vastu võtma seda tõendina,” sõnas kohtunik Rubo Kikerpill.


Küll aga kõlas täna kohtusaalis küllaga teisi tõendeid: ekspertide hinnang Tarraste vaimsele tervisele, tema rahaline seis ja Tarraste isiklik kirjeldus päevast, mil ta korraldas Lihulas veresauna.