Kõik jääteele peale- ja mahaminekud tuleb registreerida Mehikoorma kordonis.

Vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla jäätee erakorralist sulgemist. Jääteede hetkeolukorda saabvaadata portaali TarkTee jääteede kaardilt, mida täiendatakse uue info korral. Sõidukijuhtidel palutakse rangelt kinni pidada trassile paigaldatud liikluskorraldusest ja jääteel liiklemise korrast.

Jäätee on liiklemiseks avatud ainult valge ajal, alla 300 m nähtavuse korral liiklus suletakse.

Soovitav sõidukiirus on kuni 25 km/h või 40-70 km/h (kiirusel 25-40 km/h võib sõiduk tekitada jää lõhkumist soodustavat resonantslainet).

Jääteele võib sõita ainult tähistatud kohtadest, minimaalselt kaheminutilise ajavahemiku järel.

Sõiduki vahet eessõitjaga tuleb hoida vähemalt 250 meetrit. Keelatud on eessõitjast möödumine ja kahesuunaline sõit samal sõidurajal. Tähistatud jääteest kõrvale sõita ei ole lubatud.

Turvavööd peab hoidma lahti ja tuleb jälgida, et sõiduki uksed oleks kergesti avatavad.

Ebatasased kohad tuleb ületada võimalikult väikese kiirusega. Jääteel ei tohi autot seisma jätta, kihutada, liigelda tuisuga, uduga, pimedas.

Jääteele sõites tuleks salvesta mobiiltelefoni jäätee alguse viidal olev valvetalituse number, et vajadusel abi kutsuda.

Transpordiameti tungiv palve sõidukijuhtidele on mitte sõita seni avamata jääteedele, sest see on eluohtlik.