Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu pöördumine on avaldatud täismahus:

Hiljutine võimupööre andis Eesti demokraatiale, suveräänsusele ja õigusriiklusele tõsise tagasilöögi.

Oleme jõudnud olukorda, kus valitsusest on tõrjutud rahvuslikud jõud, kes võitlesid eestlaste majandusliku heaolu eest ja soovisid anda rahvale riigiasjades suuremat otsustusõigust.

Oleme jõudnud olukorda, kus kaitsepolitseil ja prokuratuuril lasub kahtlus [siiani on tegemist EKRE poliitikute väidetega - toim.] võimupöördele kaasa aitamises ning võimule on tulnud mitmete tõsiste korruptsioonijuhtumitega määritud erakonnad.

Oleme jõudnud olukorda, kus Eestis kehtib sisuliselt ühe Brüsseli liberaalse erakonna ainuvõim. Just Euroopa-ülene erakond ALDE [nüüdseks kannab erakond nimetust Renew Europe - toim.], kuhu kuuluvad nii Keskerakond kui ka Reformierakond, nõudis juba 2019. aastal koalitsioonivalitsuses kokku lepitud abielureferendumist loobumist.

Oleme jõudnud olukorda, kus pärast rahvuslike jõudude valitsusest tõrjumist plaanivad Keskerakond ja Reformierakond näidata rohelist tuld Euroopa Liidu migratsioonipaktile, mis võtab liikmesriikidelt õiguse otsustada ise oma immigratsioonipoliitika üle.

Oleme jõudnud olukorda, kus Brüsselile meeldimise nimel tahetakse kehtestada Eestis poliitilist tsensuuri – uue valitsuse kavandatav vihakõneseadus on vahend, millega suukorvistatakse Euroopas rahvuslasi ja konservatiive ning teisi massiimmigratsiooni ja sooneutraalsuse ideoloogiaga mitte leppivaid inimesi.

Tähelepanu väärib asjaolu, et praegusesse olukorda oleme jõudnud põhiseadust järjekindlalt eirava ja päevapoliitikasse sekkuva presidendi osalusel ning heakskiidul.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu kutsub üles osutama rahvusriiklust, iseseisvust ja sõnavabadust õõnestavale poliitikale kodanikuvastupanu. Kõigil, kes hoolivad meie riigist ja rahvast, on aeg koonduda eestluse kaitsele!

Kutsume oma ridadesse kõiki eestimeelseid inimesi, kelle jaoks on oluline Eesti iseseisvus ja kel on tahe rääkida kaasa meie riigi tuleviku kujundamisel. Töötame selle nimel, et tuua taas võimule
rahvuslik valitsus.

Tulge meiega! Võitleme koos iseseisva Eesti eest!