Peaminister Kaja Kallas kinnitas Kariņšile, et Eesti uus valitsus on Lätile hea partner kõigil tasanditel: kahepoolselt, Balti koostöös, Euroopa Liidus, NATOs ja globaalselt.

Kariņš ja Kallas rääkisid COVID-19 kriisikoostööst, mille puhul on oluline kahe riigi vaheline kiire infovahetus ja see, et piirialade elanikud saaksid võimalikult väikeste takistustega liikuda.

Valitsusjuhid vahetasid infot vaktsineerimisplaanide kohta ja kinnitasid vajadust vaktsiinitarneid Euroopa Liidus oluliselt kiirendada.

Peaministrid arutasid ka Eesti-Läti ühiste taristuprojektide olukorda. „Eesti valitsuse selged prioriteedid on nii Eesti-Läti ühise meretuulepargi arendamine kui ka Rail Baltica ehituse kiirendamine ja sellele ELi lisarahastuse kindlustamine. Samuti peame lõpule viima Balti riikide elektrivõrkude sünkroniseerimise Kesk-Euroopaga. Taristu- ja energiaprojektid parandavad meie ühendatust Euroopaga, aitavad täita kliimaeesmärke, taaskäivitada majandust ja tagada energiasõltumatuse,“ ütles Kallas.

Kallas lubas külastada Riiat niipea kui COVID-19 olukord seda võimaldab.

Soomega samuti läbirääkimised COVID-19 teemal

Eile tegi Kallas aga oma ametiaja esimese kõne Soome peaministri Sanna Mariniga. Kallas ütles Marinile, et tahab alustada läbirääkimis selle üle, et eestimaalsed saaksid kahe riigi vahel vabamalt liikuda.

"Kõige kiirem ühine mure on meie jaoks COVID-19 pandeemia ja see, kuidas hoida korraga nakkuse levik kontrolli all, aga meie riikide vaheline töötajate liikumine võimalikult avatud. Kolmapäevast muutub piiriületuskord Soomega rangemaks, kuid kinnitasin Marinile, et Eesti valitsus on valmis jätkama läbirääkimisi selleks, et reisijate võimalusi laiendada," ütles Kallas.

Täpsemad ettepanekud esitab Soome valitsusele kahe riigi vaheline COVID-19 töögrupp.