Töötajate vaktsineerimise nõusolekute osas selgelt näha piirkondlikke erinevusi. Kui Kesk- ja Kagu-Eestis soovib vaktsineerida 67 protsenti töötajatest ja Lääne-Eestis ning Harjumaal 63 protsenti, siis Virumaal on näitaja vaid 40 protsenti. "Vajaksime laiemat tuge, et tõsta muukeelse elanikkonna seas teadlikkust Euroopa Liidu tõenduspõhiste vaktsiinide toimest ja anda tasakaalustatud infot vaktsineerimise kasulikkuse kohta," sõnas Mändmaa.

Peamiselt küsivad kahtleval seisukohal olevad töötajad infot vaktsiini kõrvaltoimete kohta ja vaktsineerimise kohta krooniliste haiguste puhul. Teise teemana oodatakse infot, kas vaktsineeritud inimestele väheneb eneseisolatsiooni aeg, vähenevad piirangud reisimisel või Eesti sees.

Hoolekandeteenuste klientidel suurem huvi

Küll aga on vaktsineerimise vastu suurem huvi AS Hoolekandeteenused kodude klientide seas: etevõtte 1800 kliendist soovib vaktsineerida üle 1535 inimese ehk 87 protsenti.

Ka klientide vaktsineerimise puhul on piirkondlikud erinevused olemas, kuid need on väiksemad. Harju- ja Virumaal soovivad end vaktsineerida keskmiselt 83 protsenti, Lääne-, Kesk- ja Kagu-Eestis 91 protsenti klientidest.

"Ka Vao Keskuses olevatest pagulastest on 85% vaktsineerimisega nõus," lisas Mändmaa.

AS Hoolekandeteenused kodudes algas vaktsineerimine eelmisel nädalal. Tänase seisuga on esimese vaktsiini saanud 131 töötajat (16 protsenti) ja 431 klienti (25 protsenti).

AS Hoolekandeteenused kodudes elab 1800 psüühilise erivajadusega inimest üle Eesti, neid toetab 900 töötajat, kellest üle 700 puutuvad klientidega igapäevaselt kokku. Töötajad vaktsineeritakse koos klientidega üksustes kohapeal, eelisjärjekorras saavad vaktsiini klientidega töötavad inimesed.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid