"Uus valitsus teatab Kaja ja Mailise suu läbi, et kavatseb teha eraldi SAPTK seaduse ehk tekitada sellistele MTÜ-dele, kes "poliitilisi protsesse selgelt mõjutavad" kohustuse hakata aru andma selle kohta, kust raha tuleb," viitas kunagine rahandusminister ühismeedias Varro Vooglaiu äärmuskatoliiklikule sihtasutusele.

"Organisatsioonid, mis ei kuula sõna ja ei ole nõus riiklikule ideoloogiale kaasa laulma tuleb alasti kiskuda ja poliitbürokraatidele allutada. Rahastajad on ju vaja avalikult poriga üle valada ja meedia kaudu ühiskondlikult ära stigmatiseerida," kirjutas Helme, hindas lähenemist totalitaarseks ja kahjulikuks.

Helme paistab uskuvat, et seadus hakkaks kehtima ainult konservatiivse maailmavaatega organisatsioonide suhtes, millist infot seni küll kusagilt laekunud ei ole.