Kariisi sõnul on haigla pidanud tegema oma töös märkimisväärseid ümberkorraldusi. "Olukord nõuab paindlikkust ja teeme kõik, et inimesed saaksid kohapeal ka arstiabi," rääkis ta.

Tänu heade kolleegide toele teistest haiglatest ja meditsiinistaabist on haigla Kariisi sõnul valmis abi andma ja pakkuma kas ise või naaberhaiglate toel.

"Ennekõike peame arvestama oma võimaluste ja variantidega," ütles Kariis Delfile, et vastavalt olukorrale on pidevalt vaja töid ümber korraldada.

"Kui kuskil on jõudu juurde vaja, siis teises kohas jääb seda vähemaks. See tähendab ikka ümberkorraldusi ja piiramisi vastavalt olukorra eskaleerumisele," rääkis Kariis.

Ülemarsti sõnul on kaitsevahendite, hingamisaparaatide ja muu aparatuuri saadavus haiglas praegu minimaalses mahus olemas.

"Töötamiseks vajalik on olemas ja sellega tegeletakse pidevalt, et tagada laboratooriumi võimekus ja haigete raviks vajalikud tehnilised vahendid," selgitas Kariis.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 28 aktiivset kollet. Kõige rohkem on töökoha ja kooli koldeid.

Ida-Virumaale lisandus ööpäevaga 113 nakatunut, neist 71 Narva.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 6 200 inimese, kellest nakatunud on 1 290. Nakatunutest 32 inimest sai viiruse pereringist, 24 töökohalt, 11 tuttavate käest, üheksal juhul koolist, üheksa koolist ja üks lasteaiast ja ühel juhul toodi haigus sisse Bulgaariast.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 6 200 inimese, kellest nakatunud on 1 290.