Teemanädala „Loon ise oma elu“ eesmärk on tõsta esile noored ja neile suunatud võimalused. Noorteinfoportaal Teeviit ning Haridus- ja Noorteamet kutsuvad noori, noorsootööasutusi, haridusasutusi, huvikoole, huviringe, noortevaldkonna töötajaid ja teisi osapooli noortega neile olulistel teemadel arutlema, planeerima ja korraldama noortele suunatud tegevusi, mis on kantud noorsootöö nädala ideest “Loon ise oma elu”. Tegevuste eesmärgiks on toetada noorte osalust, kaasatust, omaalgatust ja ettevõtlikkust, aga ka enesearengut, potentsiaali rakendamist ning noortele oluliste teemade mõtestamist.

30. novembril toimub noorsootöö nädala kokkuvõttev live saade.
Saate eesmärk: anda üle-eestilisele noorsootöö nädalale “Loon ise oma elu”, mis toimub 23.-30.11.2020, inspireeriv, motiveeriv ja innustav lõpp koos noorte endi ja ekspertidega, kajastades noorte endi kogemusi ja lugusid ning andes nippe ja nõuandeid, kuidas luua ise oma unistuste elu.

Noored on tegusad, ettevõtlikud ja soovivad end ümbritsevat keskkonda paremaks muuta!

Saate ajal saad esitada küsimusi! Selleks mine veebilehele delfi.ee/looniseomaelu

Kes on saatejuhid? Kes saates esinevad? Osale iPhone 12 loosis! VAATA: delfi.ee/looniseomaelu

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid