"Vähemalt minu jaoks ei tõusetu tema puhul küsimus, kas tal on isiklikke vahendeid, et seda teha. Kõik muu, millele ilmselt viitate (võimalik seos Tederi annetuse ja riigi erakorralise abiga tema poja Rauno Tederi juhitava Porto Franco vahel) jäävad ERJK pädevusest välja," ütles Oviir.