“Eesti sõdurid on hinnatud eeskujulike ja tahtejõuliste sõduritena üksikvõitleja tasandil, aga ka kindlalt toimiva üksusena nii iseseisvate ülesannete täitmisel kui ka suurema tankiüksuse koosseisus,” sõnas kaitsejõudude peastaabi ülem kolonel Alar Laneman.

Kolonel Laneman veendus isiklikult, et ESTPLA-9 kaitseväelased täidavad neile püstitatud keerulisi ülesandeid eeskujulikult, teatas Delfile kaitsejõudude teavitusteenistus. “Eesti sõdurite otsesed ülemad ja meie koalitsioonipartnerid kinnitasid mulle, et Eesti kaitseväelaste ettevalmistus ja pühendumus ülesannete täitmisele on silmapaistvad,” ütles kolonel Laneman.

“Eesti jalaväerühma koostöö USA tankipataljoniga on olnud nii jalaväelasi kui ka tankiste arendav ning meestest on saanud relvavennad selle sõna parimas tähenduses,” lisas peastaabi ülem. “Seetõttu on ka mõistetav meeste soov ja kõrgemate ülemate otsus jätta ESTPLA-9 kuni rotatsioonini USA tankiüksuse koosseisu.”

Laneman andis Bagdadis Eesti ja Ameerika Ühendriikide kaitseväelastele kätte ka kaitseväe teenetemärgid.

Teenetemärgi lahinguliste teenete eest said seitse teenistuses kõige enam silma paistnud ESTPLA-9 kaitseväelasele. Teiste hulgas pälvisid kõrge teenetemärgi ka ESTPLA-9 ülem kapten Janno Märk ja rühmavanem veebel Andreas Rebane.

Teisipäeval andis Kaitsejõudude Peastaabi ülem endises Saddam Husseini palees korraldatud tseremoonial kaitseväe teenetemärgi lahinguliste teenete eest Eesti jalaväerühmadega ESTPLA-8 ja ESTPLA-9 kõige tihedamalt koos teeninud USA 1. ratsaväediviisi ohvitseridele. Kõrge autasu pälvis ka 2. pataljoni ülem kolonelleitnant John Ryan.

Kolonel Laneman andis samal tseremoonial kaitseväe eriteeneteristi 25. oktoobri rünnakus haavata saanud Eesti kaitseväelasi ravinud USA maaväe arstidele.

ESTPLA-9 jõuab tagasi Eestisse enne jõule. Ameerika Ühendriikide 1. ratsaväediviisi (1st Cavalry Division) 2. brigaadi 12. ratsaväerügemendi 2. pataljon, mille koosseisus ESTPLA-9 teenib, on andnud oma vastutusala Bagdadi eeslinnas Abu Ghurayb’is üle uuele USA üksusele. Pataljon on määratud 1. ratsaväediviisi reservi ja osaleb koos Eesti rühmaga erinevatel operatsioonidel Bagdadi lähistel.

Inspektsiooni käigus sai Laneman Ameerika Ühendriikide 1. ratsaväediviisi juhtkonnalt ja 12. ratsaväerügemendi 2. pataljoni ülemalt ülevaate ESTPLA-9 vastutusalast. Samuti sai ta koalitsioonivägede staabis põhjalikuma ülevaate operatsioonist Iraagi vabadus.

“Pärast kohtumisi erineva taseme koalitsiooni juhtidega olen kindel, et Iraagi rahvusvaheline koalitsioon on keskendunud eesmärgile ehitada üles parem tulevik iraaklaste jaoks,” ütles kolonel Laneman. “Ma nägin, et koalitsioon, mille liige on ka Eesti, tegutseb kindlalt ja vääramatult selle eesmärgi saavutamise nimel.”

Kolonel Laneman kohtus Eesti kergejalaväerühma ESTPLA-9 kaitseväelastega ning sai ülevaate nende teenistusest. Samuti kohtus kolonel Laneman Eesti kaubakäitlusmeeskonna CT-3 juhtkonnaga.

25. oktoobril hukkus ESTPLA-9 vanemveebel Arre Illenzeer. 29. veebruaril hukkus teenistusülesandeid täites ESTPLA-8 nooremseersant Andres Nuiamäe. Mitu kaitseväelast on saanud Iraagis haavata.