Otsus tehti selleks, et nende linnade elanikud võiksid igapäevaselt vabalt piiri ületada ning et see ei mõjutaks nende ligipääsu teenustele ning perekondlikku läbikäimist ja tööl käimist, teatas Läti tervishoiuministeerium Läti ringhäälingu uudisteportaali LSM vahendusel.

Läti tervishoiuministeerium selgitas, et piirilinnad Valga ja Valka on erinevalt ülejäänud Lätist funktsionaalne territoorium, mida ei saa täielikult poolitada, sest mõned teenused ja osa infrastruktuurist asub vaid ühel pool piiri.

Et mitte häirida märkimisväärselt Valka ja Valga elanike igapäevaelu ja ettevõtlust nendes linnades, otsustas Läti valitsus, et Valga ja Valka omavalitsuste elanikud võivad 14-päevase eneseisolatsiooni nõuet ignoreerida, kui nad Läti-Eesti piiri ületavad. Need inimesed peavad olema sellesse piirkonda sisse kirjutatud.

Kui aga inimene saabub Valkasse mujalt Eestist, näiteks Tallinnast, tuleb 14-päevasesse eneseisolatsiooni jääda.

Ülejäänud piirala kohta otsustas Läti valitsus juba eelmisel nädalal, et igapäevaselt Leedus või Eestis tööl või koolis käijad võivad seda edaspidigi teha. Lätis viibides peavad need isikud aga eneseisolatsioonis olema.

Eneseisolatsiooni ei pea Lätis jääma ka läbisõidu korral. See tähendab, et Läti territoorium tuleb läbida maksimaalselt 12 tunniga ilma Lätis ööbimata.