„Vaja on selget arusaama ja konkreetseid samme, mis aitaksid Soomel liikuda lühema tööaja suunas ja parandada Soome töötajate olukorda,” ütles Marin.

Peaminister sõnul saab tööpäeva lühendada tänu töötajate tootlikkuse suurenemisele ning idee ei lähe vastuollu tasakaaluka eelarvepoliitikaga ega koalitsiooni lubadusega parandada soomlaste tööhõivet. „Tootlikkuse tõusust tingitud jõukus ei tohi jaotuda vaid omanikele ja investoritele, vaid peab jõudma ka tavaliste töötajateni,” ütles Marin.