Kesklinna politseijaoskonna välijuht Anton Päikse selgitas, et üleeile õhtul kella 20.20 paiku sai politsei väljakutse Tallinnas Tatari tänavale, kus oli seltskond joobes inimesi, kes lärmasid, omavahel rüselesid ning avalikus kohas alkoholi tarvitasid.

Sündmuskohale reageerinud politseinikud leidsid eest kuueliikmelise seltskonna. Politseinikud vestlesid seltskonnas viibinutega ning palusid neil korrarikkumine lõpetada ning laiali minna. Osa seltskonnast läks peale isikukontrolli oma teed, kuid üks seal viibinud naistest oli sedavõrd joobes ning ise koduteele asuda ei suutnud. Tema paigutasid politseinikud kainestusmajja sõiduks patrullbussi.

"Ajal, mil politseinikud ebaadekvaatses seisus naisega tegelesid, ägestus samas seltskonnas viibinud 26-aastane mees püüdes politseinike tegevust takistada. Tallegi anti korduvalt korraldus koduteele asuda, kuid raskes joobes mees muutus agressiivseks, ei allunud korrakaitsjatele ega nende korraldustele ning hakkas politseinikele füüsiliselt vastu vehkides käte ja jalgadega," kirjeldas Päikse.

"Igas olukorras annab politseinik proportsionaalse hinnangu situatsioonile ning valib korrarikkumise lõpetamiseks sobivaima vahendi lähtudes oma väljaõppest. Taoliste vahejuhtumite puhul on peamine rünne kiirelt lõpetada, raskemaid tagajärgi vältida ning seejuures tagada ka kõikide asjaosaliste ohutus," kinnitas Päikse. Seetõttu otsustasid politseinikud tema väitel eilse ründe ning vastuhaku kiireks tõrjumiseks mehe maha viia. "Rabelev ning agressiivne mees fikseeriti põlve turjale asetamisega, et ta ei saaks iseendale viga teha ning seejärel paigaldati talle käerauad," ütles Päikse.

Kontrolli alla saadud raskes joobes mees viidi seejärel arestikambrisse kainenema, lisaks viidi turvaliselt kainestusmajja pead välja puhkama kainenema ka samas seltskonnas viibinud joobes naine.

"Politseinike meetodid ning taktikalised võtted end ja teisi ohustava inimese kinnipidamiseks ning rahustamiseks on erinevad ja sõltuvad suuresti nii sündmusest, selle ohust kõrvalistele kui ka kinnipeetavast endast," nentis Päikse. "Eile õhtul oli reageerivate jõudude peamiseks eesmärgiks agressiivseks muutunud joobes mehest tulenev oht talle endale ja teistele kiirelt külmutada ning ta politseinike kontrolli alla saada nii, et ta rabeledes end ohtu ei paneks ega oleks ohuks kõrvalistele."

Põlve kaelale surumine politseinike poolt leiab seni rohkelt kõlapinda, kuna nii suri USA-s mustanahaline mees George Floyd. Tema surm taaskäivitas Black Lives Matter (Mustanahaliste elud loevad) protestid. Politseinik hoidis põlve Floydi kaelal üle kaheksa minuti, mille tõttu mees suri.