Ukaasi järgi on riiklikud eesmärgid järgmised: rahvastiku säilimine, inimeste tervis ja heaolu, võimalused eneseteostuseks ja talentide areng, mugav ja ohutu elukeskkond, väärikas ja efektiivne töö ja edukas ettevõtlus ning digitaliseerimine, vahendab Interfax.

Eesmärk on tõsta oodatav eluiga 2030. aastaks 78 aastani ja vähendada vaesuse taset 2017. aastaga võrreldes kaks korda. Kehakultuuri ja spordiga süstemaatiliselt tegelevate kodanike arvu on kavas suurendada 70 protsendini.

2030. aastal peab Venemaa kuuluma üldhariduse poolest kümne juhtiva riigi hulka maailmas, samuti teadusuuringute ja innovatsiooni poolest, muu hulgas efektiivse kõrgharidussüsteemi loomise arvel.

Vabatahtlikus töös osalevate venemaalaste arv peaks kasvama 15 protsendini.

2030. aastaks peavad paranema eluasemetingimused vähemalt viie miljoni perekonna jaoks igal aastal.

Tuleb luua kestlik jäätmekäitlussüsteem saja protsendi jäätmete sorteerimisega ja prügilatesse saadetavate jäätmete koguse vähendamisega kaks korda.

Nõuetele vastavate teede osakaal suurtes linnastutes peab ulatuma 85 protsendini.

Kaks korda peavad vähenema ohtlike ainete lekked. Tuleb likvideerida keskkonnale kõige ohtlikumad objektid ja läbi viia veekogude, sealhulgas Volga jõe ning Baikali ja Teletskoje järve ökoloogiline tervendamine.

Sisemajanduse koguprodukt peab kasvama üle maailma keskmise makromajandusliku stabiilsuse säilitamise juures. Elanikkonna sissetulekute ja pensioni kasv ei tohi jääda alla inflatsioonile. Mittetooraine ja mitteenergiakaupade ekspordi kasv ei tohi tänavusega võrreldes olla alla 70 protsendi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid