Teatatakse, et nüüd toimub langenud Ukraina kangelase ärasaatmisrituaali ettevalmistamine. Hüvastijätt Iljiniga toimub homme Kiievis.

„Hukkunud seersant Nikolai Iljin oli tõesti Eesti kodanik ja oli sõjaväeteenistuses Ukraina relvajõudude allüksuses seaduslikel alustel. Vastavalt kehtivale seadusandlusele, nimelt Ukraina sõjaväekohustuse ja sõjaväeteenistuse seadusele võivad seaduslikel alustel Ukraina territooriumil viibivad välismaalased ja kodakondsuseta isikud olla vabatahtlikkuse alusel (lepinguliselt) sõjaväeteenistuses Ukraina relvajõududes,” teatatakse ühendatud jõudude operatsiooni Facebooki kontol.

„Ühendatud jõudude väejuhatus väljendab siirast kaastunnet hukkunud kangelase perekonnaliikmetele, lähedastele ja võitluskaaslastele. Igavene mälestus!”