Sellele leiti vastus tänaselt Sotsiaalministeeriumi pressikonverentsilt, kus sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) ja sotsiaalala asekantsler Rait Kuuseavasid avalikkusele tausta teemal, kuidas riik strateegilisi partnereid hasartmängumaksust rahastab ning anti ülevaade ka edasistest sammudest.

Tuleb välja, et võrdsust taotlevate ühenduste toetus hasartmängumaksu vahenditest jätkub.

Kui siiani tegi Sotsiaalministeerium hasartmängumaksust toetatavate projektide korraldamisel Riigi Tugiteenuste Keskusega koostööd, viiakse esmaspäevaks rahastust puudutavad küsimused puhtalt Sotsiaalministeeriumi vastutusala sisse.

„Sotsiaalministeerium lõpetab koostöö Riigi Tugiteenuste Keskusega, et tagada riigi jaoks prioriteetsete valdkondade edendamisel parim sisuline koostöö riigi ja hasartmängumaksust toetust saavate strateegiliste partnerite vahel,“ märkis sotsiaalminister Tanel Kiik pressiteates. „Sotsiaalministeerium on Eesti sotsiaal-, tervise-, töö- ja võrdsuspoliitika eestvedaja. Inimeste toimetulek, tervis ja sotsiaalkaitse, sh eakate ja erivajadusega inimeste heaolu edendamine on sotsiaalministeeriumi pädevuses ja seega valdkondlikud otsused on ja peavad olema ministeeriumi teha. Meie ülesanne on nende valdkondade edendamine ja toetamine ning see peab jätkuma ka edaspidi.“

Sotsiaalministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse vahel on sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkulepe, milles sisalduvad ka hasartmängumaksu seadusest rahastatavate toetuste väljamaksed.

„Arvestades sel aastal ilmnenud erinevaid seisukohti hasartmängumaksu seaduse tõlgendamisel on otstarbekas senist kokkulepet muuta ja jätkata hasartmängumaksu vahenditest toetuste väljamakseid strateegilistele partneritele ja väikeprojektidele sotsiaalministeeriumi vahetul korraldamisel,“ ütles sotsiaalminister Riigi Tugiteenuste Keskusele saadetud kirjas.

Taustast

Nädala eest kirjutatud otsusega lõppes võrdsuse eest seisvate MTÜ-de
(Eesti Naisteühenduse Ümarlaua SA, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus,
SA Eesti Inimõiguste Keskus) rahastamine hasartmängumaksust tulenevate vahendite seast. Sellise otsuse nimel töötanud rahandusminister Martin Helme (EKRE) nõuab kõnealuste ühingute rahastamist Sotsiaalministeeriumi rahatasku arvelt.

Tanel Kiik on märkinud Martin Helme ettepaneku peale, et selline variant pole hetkestes eelarvetingimustes mõeldav. Rahandusministeeriumile saadetu märgukirjas nõudis sotsiaalminister võrdsuse eest seisvate ühenduste rahastuse taastamist, ent mingeid tagajärgi mittekuuletumise puhul märgitud pole.

Ka peaminister Jüri Ratas viitas eilsel pressikonverentsil, et kõnealuste organisatsioonide rahastus täiel määral katkeda ei saa.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid