"Kui me kujutame ette, et me paneme kõigi elutähtsate objektide kaitseks välja politseinikud ja kaitseliitlased, siis politseinikud saavad hästi hakkama, aga kaitseliitlased ei saa, sest neil ei ole vastavaid teadmisi, väljaõpet, vastavat varustust, vastavaid lepinguid isegi mitte," lausus siseminister ERRile.

Kaitseliidu strateegilise kommunikatsiooni ülem Tanel Rütman sõnas, et kaitseliit on ministriga eriarvamusel, kuid ei soovinud rohkem midagi öelda, kuna kaitseliidule polevat kohane poliitikute väljaütlemisi kommenteerida.

Konflikt kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi vahel algas kriisireservi eelnõust, mida kaitseministeerium ei kooskõlastanud. "Põhjuseid selleks on mitu, kuid peamine on: praegusel kujul nõrgestaks eelnõu märgatavalt Eesti riigi üldist toimepidevust ja kaitsevõimet ning hägustaks juhtimisahelat. Mõlemad põhjused on vastuvõetamatud nii Eesti kaitseministeeriumile kui ka meie NATO liitlastele," kirjutas Eesti Päevaleht.

Helme peaks vabandama

Riigikogu kaitseliidu toetusrühma aseesimehe Lauri Läänemetsa hinnangul õõnestab siseminister oma tänase sõnavõtuga Kaitseliidu alustalasid ja minister peaks vabandama kaitseliitlaste ees.

„Minister Helme ütles tänases intervjuus Vikerraadiole, et kaitseliitlased ei saa asjadega hakkama. Vaidlen vastu. Olen olnud kaitseliitlane 16 aastat. Kaitseliitlased on alati teinud seda, mida riik neilt ootab ja täitnud oma ülesandeid suure pühendumisega. Kaitseliit on alati saanud hakkama ja saab hakkama ka tulevikus,“ ütles Lauri Läänemets.

Helme idee, et loodavasse kriisireservi kuuluvad inimesed peaks vabastama ajateenistusest, lõhub Läänemetsa hinnangul Eesti riigikaitset.

„Eesti inimressursid on äärmiselt piiratud. Oma ideedega õõnestab siseminister kaitseliidu alustalasid ja loob motivatsiooni kaitseliidu mitte eelistamiseks. Kaitseliit unikaalse vabatahtlikkusel põhineva organisatsioonina omab Eesti riigikaitses olulist kohta ja kahetsusväärne on, kui valitsusliige selle mainet läbi meedia murendab. Eesti valitsuse sõnum on siiani olnud alati vastupidine - kaitseliit saab hakkama. Sellel on olnud oluline mõju avalikkuse toetusele ning vabatahtlike motivatsioonile,“ lisas Läänemets.