Programm keskendub kolmele peamisele liiklusohutust mõjutavale valdkonnale: vastutustundlikule ja ohte tajuvale liiklejale, ohutule keskkonnale ja ohutule sõidukile.

Riiklikult tuleb tagada muu hulgas teede korrashoid, liikluskorraldus ja järelevalve – see kõik on osa füüsiliselt ohutust liikluskeskkonnast. Ent kuitahes ideaalne keskkond ei hakka tööle, kui liiklejad vastutust ei võta. Seega on olulisim komponent meie liikluses inimene, kes istub rooli, sadulasse või väljub koduuksest jalakäijana, ja teeb endast kõik sõltuva, et liiklemine sujuks muretult.

Füüsiline keskkond tuleb liiklejale siinkohal appi: kasutusele on võetud terve hulk moodsaid lahendusi, mis liiklemise lihtsamaks teevad. Olgu selleks siis muutteabega liiklusmärgid, suunavad erksavärvilised kummipostid, maanteel mõistlikku pikivahet hoida aitavad maha märgitud valged ruudud või hoopiski foorid ja tõkkepuud raudteeülesõidul – need kõik on abiks turvalisel liiklemisel.

Alljärgnevalt tutvustame teile kuraditosinat moodsat liikluskorraldusvahendit, mis kõik tõstavad meie teedel turvalisust. Järgmine kord, kui teele asute, lugege kokku, kui palju erinevaid abivahendeid teie teele jääb – isegi lühemal teekonnal võib neid kokku lugeda kümme ja rohkem!

Kummipostid

Kummiposte ehk painduvaid püsttähiseid kasutatakse sõidusuundade eraldamiseks (teeteljel, ohutussaartel), suunamiseks ja tähistamiseks kohtades, kus äärekiviga saarte või põrkepiirete paigaldamine ei ole võimalik või otstarbekas. Kummiposte kasutatakse ka, et ära hoida vastassuunas liikuvate sõidukite kokkupõrkeid, mis enamasti on suure liiklussagedusega teedel riskiohtliku tegevuse tagajärg.

See lahendus takistab möödasõitu, ent painduvate kummipostide liikluslahendus tee teljel võimaldab seisvast või hädapeatunud sõidukist mööduda ning ristmikud ja mahasõidud ei nõua erilahendusi. Kummipostid on elastsed ja hädavajadusel, näiteks takistuse korral, üle sõidetavad, peale ületamist võtavad need esialgse kuju. Aeglasel ülesõidul postid sõidukit ei lõhu.

Vilkuvad tuled

Ohutussaarele paigaldatud liiklusmärk 421 „Ümberpõike suund”, mille suunanool koosneb vilkuvatest leedelementidest. Vilkuv nool tõmbab sõidukijuhi tähelepanu ja annab paremini infot lähenevast ohutussaarest sõidutee keskel.

Künnis

Teekattele rajatud kumera pinnaga kõrgendatud ala, mis paikneb risti sõiduteega, et alandada sõidukiirust. Künnise ristlõige võib olla kas trapetsi-, ringi-, parabooli- või sinusoidikujuline. Künnise mõõtmed sõltuvad sellest, millist kiirust soovitakse hoida ja mis sõidukid teel liiguvad (raskeliiklus, bussid jms).

VAATA JA LOE LISAKS:

Vedrupostid

Katsetamisjärgus liikluslahendus, mille idee ja mõte on selles, et liiklusmärk koos postiga paigaldatakse vedruga liigendaluse külge, mis märgile otsasõidu korral ei lase liiklusmärgil deformeeruda (postil kõveraks või katki minna), vaid märk liigendi kohast (maapinnalt) paindub ja läheb pikali ohutussaarele/teekattele.

Põristid

Põristi on sõidutee pikisuunaline liiklusohutuse taset tõstev element (kattesse freesitud lohud), mis on rajatud sõidutee teljele, sõidutee välimisele servale või ohutussaarele. Tekitab vibreerivat heli, kui sõiduk kaldub liiga tee teljele või sõidutee äärele. Sõidutee teljele rajatavat põristit nimetatakse teljepõristiks ja sõidutee serva rajatavat põristit nimetatakse servapõristiks.

Täristid

Täristid on sõidusuunaga risti olev joonterühm, üle sõiduraja. Koosneb kolmest 0,1m lausest valuplastikjoonest, vahekaugusega 0,2–0,5 meetrit. Tekitab sõiduki ratastega vibreerivat heli, kui sellest üle sõidetakse. Kasutatakse teelõigu tähistamiseks, kus tuleb olla eriti tähelepanelik, näiteks raudteeülesõidukohad, ristmikud ja kiirusepiirangu alad.

Kiirustabloo

Kõige suuremat mõju liiklusohutusele avaldab õige kiiruse valik. Üks efektiivsemaid maailmas tunnustatud kiiruskäitumise parandamise meetmeid on kiirustabloode kasutamine. Seade mõõdab läheneva sõiduki kiirust ja annab sõidukijuhile tagasisidet õigest või valest kiiruse valikust, kiiruse näiduga ja erinevate värvidega.

Kiirustablood paigaldatakse ohtlikesse kohtadesse, näiteks koolide, lasteaedade ja reguleerimata ülekäiguradade lähedusse, samuti piiratud nähtavusega kohtadesse või aladele, kus kehtivad täiendavad kiiruspiirangud ja soov on, et sõidukijuhid kehtestatud kiirusest kinni peaks.

Asulavärav

Asula liikluskorraldusega ala algusesse rajatud liiklusmärkidega tähistatud ja valgustatud suunamuutetakistus (saar), mis annab sõidukijuhile infot, et maantee liikluskeskkond on muutumas asulakeskkonnaks ja kiirust tuleb vähendada (sunnib vähendama). Asulaväravaid rajatakse S-kujulisi, nii ühe- kui ka kahepoolseid, nii ajutisi kui ka statsionaarseid.

Keskpiire

Keskpiirdeid kasutatakse nii 2+2, 2+1 kui ka 1+1 teedel. Keskpiiret kasutatakse sõidusuundade eraldamiseks, et hoida füüsiliselt ära sõidukite kaldumine vastassuunavööndisse. Lahenduse eesmärk on vähendada võimalust sattuda raskesse liiklusavariisse (sõidukite laupkokkupõrked).

Kummipiirded

Kummist valmistatud piirdesüsteem, millega saab eraldada sõidukiliiklust jalakäijatest ja ka sõidukeid suunavööndites (keskpiirdena asulates). Kummipiire paindub otsasõidul ega lõhu sõidukit ning samal ajal on ka vähem vigastusi tekitav jalakäijale ja jalgratturile otsasõidu korral.

LOK kiirmeetmed

Need on meetmed, millega tehakse näiteks enne suuremat tee-ehitust liikluskorralduse muudatusi, mis on kiirelt teostatavad ja suhteliselt väikese maksumusega. Meetmete hulka võib lugeda liiklusmärke, teemärgistust, painduvaid püsttähiseid, kummipiirdeid, kummisaari, millega liiklust korraldada ja sõidukiiruseid rahustada saab, et liiklusohutust tagada enne objekti suuremat ehitustööd.

VAATA JA LOE LISAKS:

Infotablood

Infotablood võimaldavad kuvada rohkem infot kui muutteabega liiklusmärgid ehk saab anda edasi lisaks liiklusmärkidele ka tekstilist teavet. Infotabloode kaudu teavitatakse liiklejaid liiklustakistustest, teetöödest, ajutistest ümbersõitudest ning sõiduajast. Lisaks hoiatatakse talvisel ajal ootamatu libeduse tekke eest ning kuvatakse teeilmajaamade õhu- ja teetemperatuuri näite. Selliseid tabloosid on Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel seitse.

Muutteabega märgid

Muutteabega märke tuleb üha enam kasutusele. Need aitavad kiiremini reageerida muutunud ilmaoludele, liiklusummikutele, õnnetustele jne. Nende kaudu saab praegu kõige kiiremini edasta operatiivset infot teel liiklejatele, et aidata sõidukijuhtidel teha otsuseid. Samuti tõstavad muutuva teabega liiklusmärgid ohutust. Näiteks saab kiiruseid sügisel ja talvel musta jää korral kiirelt alandada. Kui aga teeolud on head, saab kiiruseid ka suurendada ning see tähendab, et mõnikord saab talvelgi sõita 2+2 maanteel näiteks 100 km/h.

Muutuva teabega liiklusmärkide kohta saab pikemalt lugeda SIIT!

Projekt valmib Delfi, Accelerista ja Maanteeameti koostöös.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid