Mis õigused ja kohustused kehtivad jalakäijatele, mis autojuhtidele?

Projekt valmib Delfi, Accelerista ja Maanteeameti koostöös.