Päev hiljem peeti kinni kolmaski kahtlusalune. Lõuna prokuratuuri eestveetud uurimine jõudis juuni alguseks lõpujärku ja süüdistus esitati sündmusega seoses tervelt kuuele noorukile, kellest kaks on alaealised.
Tapmine piinaval või julmal viisil. Väljapressimine. Röövimine relvaga ähvardades. Röövimine grupi poolt. Inimrööv. Kuriteokoosseise pannakse noorukitele süüdistuses ette erinevaid. Ehkki prokuratuur ei olnud nõus enne augustis toimuvat eelistungit süüdistuse täpsemaid asjaolusid avaldama, saame välja tuua paragrahvide sisu, mis julma mõrvaga hakkama saanud noortekamba tegevusi iseloomustavad.