Keskkonnaameti kiirgusosakonna nõunik Teet Koitjärve sõnul on mõõdetud isotoopide kogused on ülimalt väikesed ja mõõdetavad vaid laboritingimustes.

Osakesed leiti Harku kiirgusseirejaama 14.-21. juuni filtrite analüüsimisel. "Sellised kogused ei kujuta ohtu inimese tervisele," kinnitas Koitjärv ja ütles, et kiirgusjärelevalve toimib Eestis ööpäevaringselt.

Keskkonnaametil ei ole teada isotoopide päritolu. Samu isotoope on leitud ka Soome ja Rootsi välisõhus.

Välisminister Urmas Reinsalu kirjutas täna sotsiaalmeedias, et olgugi et tase ei sisalda mingit ohtu inimeste tervisele, on Eesti ja laiemalt rahvusvahelise julgeoleku huvides oluline selle fooni tõus tuvastada, sest see on kindlasti inimtekkeline.

"Eesti suhtleb selles küsimuses rahvusvahelise aatomienergia agentuuriga ning teiste riikidega. Hommikul vahetasin infot nii Soome kui teiste Balti riikide välisministritega," sõnas Reinsalu.

Tuumarelvakatsetuste üdise keelustamise lepingu organisatsiooni ettevalmistav komisjon (CTBTO) on avaldanud ka isotoobileidude esmase võimaliku leviku kaardi.