Haigla märgib teates ka seda, et koos Kõlliga esitati kandidaadiks teinegi haigla juhatuse liige, ravijuht dr Edward Laane, kuid tema puhul osutus saatuslikuks tõik, et tema elukohajärgne sissekirjutus ei ole Kuressaares.

Laane ja Kõlli esitati kandidaadiks Kuressaare haigla kollektiivi poolt. Mare Kirr sealsest kiirabist märkis Saarte Häälele mõlema mehe kohta ta, et oma 34 haiglas töötatud aasta jooksul ei ole tema sellist hoolivat suhtumist kohanud. Koroonakriisis paistis Kuressaare haigla kogu Eestis silma oma otsustava tegutsemisega. „Nad julgesid vastutust võtta,” ütles Kirr ning nende tegutsemine ühendas ka kogukonda.

Teenetemärgi annab välja Saaremaa vallavolikogu Kuressaare linnakodaniku komisjon. Selle esimees Anti Toplaan ütles Saarte Häälele, et aasta teises pooles antakse välja ka Kuressaare aukodaniku tiitel, kus elukoha sissekirjutuse sätet ei ole.

Kuressaare linna teenetemärk on autasu, mis asutati Kuressaarele linnaõiguste andmise päeva (8. mai 1563) tähistamiseks, ja mida antakse austusavaldusena Kuressaarele silmapaistvaid teeneid osutanud isikule

Teenetemärgi saajad kantakse Kuressaare linna auraamatusse. Teenetemärgi kujundas Kaljo Ellik.