Statistikaamet koostöös mobiilioperaatoritega jätkab inimeste liikuvuse monitoorimist. Eestis kokku viibivad inimesed oma peamises asukohas keskmiselt kaks tundi kauem kui enne eriolukorra kehtestamist. Aprilli viimastel nädalatel on hakanud inimeste peamises asukohas viibimise aeg vähenema. Päevas läbitud vahemaa oli enne eriolukorda sõltuvalt nädalapäevast keskmiselt 26-30 km. Märtsi teises pooles vähenes läbitud vahemaa 15-18 kilomeetrini. Aprillis on vahemaad jälle pisut pikenenud, aga liikumine ei ole veel jõudnud eriolukorraeelsele tasemele.

Enne eriolukorra kehtestamist läbisid kõige pikemaid vahemaid keskustest kaugemal asuvate maakondade inimesed: Hiiu, Jõgeva, Valga ja Saare. Kõige suurem erinevus läbitud vahemaas eriolukorra ajal võrreldes sellele eelnenud ajaga on Saare maakonnas, mis on seletatav seal kehtinud karmimate piirangutega.

Kõige kauem viibisid peamises asukohas enne eriolukorda Ida-Viru ja Valga maakonna elanikud ning eriolukorra ajal Ida-Viru, Valga, Saare ja Hiiu maakonna inimesed. Kõige vähem püsivad eriolukorra ajal paiksena Harju ja Tartu maakonna elanikud.

Liikuvusanalüüsi kohta leiab lisainfot ka statistikaameti kodulehelt.