„Täna kiidetakse valitsuses heaks on majandusmeetmete esimene laine ehk see, mida teha kohe, mis aitaks kohe, jõuaks ettevõtjate ja töötajateni kohe,“ ütles Helme. Minister andis siis ülevaate, millest siis konkreetselt meetmed koosnevad.

„Esiteks on Kredexi oluliselt suurem kapitaliseerimine. Me sooviksime, et Kredex hakkaks käendama ettevõtetel üleval olevaid laene,“ rääkis minister. Käenduste kogumahuks plaanitakse tema kinnitusel kuni miljard eurot.

1x
00:00

„Soovime, et Kredex hakkaks ise välja andma ka käibelaene, plaanime neile selleks eraldada pool miljardit, ehk 500 miljonit eurot,“ loetles ta.

„Lisaks soovime anda laene ettevõtetele, kes tahavad tootmist laiendada. Näeme avangut turul, kui tarneliinid on kokku varisenud ja on tekkinud võimalused oma tootmismahte suurendada, kuid selleks on raha vaja.“

„Lisaks hakkab Kredex toetama täiesti uusi ettevõtteid, põhimõtteliselt iduettevõtete käivitamist.“

Helme sõnul tulevad umbes sarnased meetmed ka põllumeeste toetamiseks läbi Maaelu arendamise sihtasutuse (MES), kust põllumeestele tahetakse anda 100 miljoni euro eest käibelaene ja 50 miljoni euro eest käendusi.

„Need asjad peaksid kohe majandusse minema,“ uskus Helme.

Tema sõnul lisanduvad maksualased meetmed:

FIE-dele tühistame teises kvartalis sotsiaalmaksu ettemake kohustuse.“

Maksuamet ei võta märtsi ja aprilli eest maksude ajatamise eest intressi. Aga rõhutan, et maksud peaks ikka maksma täpselt. On ülioluline, et maksudistsipliin säiliks. Viilimist me ei luba ja makse pole tühistatud.“

„Siis on laual haiguspäevade esimesed kolm päeva hüvitada. See on tervisemeede, et inimesed palga kaotuse kartuse tõttu ikkagi tulevad tööle. Aga soovime, et inimesed hoiaksid rahva tervist.“

„Praegu arutame, pole veel lõplikult lukku löönud, kuidas märtsis ja aprillis välja kuulutatud, kuid eriolukorra tõttu ära jäänud ürituste jaoks tehtud kulud osaliselt kompenseerida,“ rääkis minister ja lisas, et selle all mõeldakse spordi ja kultuuriürituste jaoks ette ära tehtud kulutusi.

Lisaks tänastele meetmetele nimetas Helme mõtted, millest räägitakse natuke pikemas perspektiivis.

„Järgmises laines: riiklike investeeringute paketi kokkupanek. Jätkame arutelu erinevate maksumuudatuste osas, kas teha teatud sektoritele maksumoratoorium? Mina olen pannud lauale tarbimismaksude alandamise (kütus, elekter, gaas), see on kokku 140-150 miljonit aastas. See oleks taas raha, mis otse läheks majanduse elavdamisele ja inimeste ostujõu elavdamisele.“

Veel Helme poolt käsitletavaid teemasid „Erisaates“

-Palgatoetusest: „Töötukassa palgatoetusega tahame saavutada, et ei toimuks koondamisi, anname ettevõtjatele aega uue olukorraga kohanemiseks. Võtame suure tööjõu kuku riigi kanda kaheks kuuks.“

-Avaliku sektrori palkade kärpimisest: „Kui hakkame praegu avalikus sektoris kärpima, siis see on suur osa eesti majandusest. Kui hakkame seal raha koomale tõmbama, lükkame Eesti majandust langust kiiremas suunas. Ma viimas hetkeni võitleksin sellele vastu, et seda teed minna. Kui kriis on pikem, siis tõenäoliselt sellest pääsu ei ole ja siis muidugi on selge, et see puudutab kõiki, ka kõrgemaid riigiametnikke.“

-Laenu võtmisest riigile: „Järgmise nädala alguses peaksime esimese lühiajalise võlakirja tegema. Pakkumine on väljas 200 miljoni euro peale. Sealt saame mingi tunnetuse kätte, mis hinnaga raha pakutakse meile. Lisaks on meie poole pöördunud erinevad rahvusvahelised finantsinstitutsioonid, kes on pakkunud pikema vinnaga laenu, kümneks aastaks ja nii. Kindlasti ei võta me seda laenu ühe korraga, me ei taha sattuda olukorda, kus praeguses hüplikus olukorras seda teeksime. Kõik rahapressid on käivitunud, ja võib loota, et mõne nädala pärast on raha pakkumine suurem.“
-