Kaitseväe juhataja otsusega ei toimu õppus sel aastal varasemalt planeeritud asukohtades Kesk-Eestis, vaid eelkõige kaitseväe keskpolügoonil, teatas kaitsevägi.

„Eesmärgiks on saavutada hoolimata keerulisest olukorrast väljaõppe eesmärgid, kuid samas vähendada kokkupuudet tsiviilühiskonnaga,“ ütles kindralmajor Herem. „Milline konkreetsemalt saab Kevadtormil tegevus olema, seda otsustan hiljemalt 1. aprillil 2020. Õppusel osalevad ka Scoutspataljoni võitlejad ja liitlaste lahingugrupp. Ehkki välismaa sõduritele ei ole esialgu sisenemiskeelde, kuna tegemist on julgeoleku tagamise võimaldamisega, on enam kui tõenäoline, et liitlassõdurid sel aastal Kevadtormil ei osale, välja arvatud Eestis paiknev liitlaste lahingugrupp.“

Kevadtormil ei osale sel aastal ka reservväelased, välja arvatud vabatahtlikult osalemiseks soovi avaldanud. Ettevalmistus Kevadtormiks hakkab nüüd toimuma eelkõige välitingimustes, nn metsalaagrites, kus hoidutakse kõrvale asustatud punktidest. Selline õppevorm on väljaõppetsükli praeguses osas tavapärane. Väljaõppes keskendutakse peamiselt kompanii taseme tegevustele, üksuste koostöö võib jätkuda välitingimustes. „Ülemad on kohustatud kompanii välised kontaktid viima miinimumini,“ lisas kaitseväe juhataja. „Peamiselt suheldakse sidevahenditega ja siseruumides läbiviidavad õppused on tühistatud.“

Kaitseväe juhataja andis ka korralduse, mille kohaselt jääb nädalavahetusel kasarmusse üks tegevväelane iga kompanii kohta, et tagada igapäevane elukorraldus, tegeleda toitlustamise muudatustega, erakorraliste väljalubadega ja vajadusel korraldada täiendavad karantiinid või inimeste isoleerimine. „Rõhutan veelkord, et erakorralistel asjaoludel saavad ajateenijad väljaloale, kuid peavad olema seal äärmiselt ettevaatlikud, et mitte haigestuda,“ ütles kindralmajor Herem.

Viimastel andmetel on kaitseväes tuvastatud kaks koroonasse haigestumise juhtu, haigusnähtudega on karantiini suunatud 129 ajateenijat ja isoleeritud ilma haigusnähtudeta on 375 ajateenijat. Tegevväelased ja töötajad, kel on haigestumise kahtlus on suunatud kaheks nädalaks kodutööle.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid