Zahharova ütles järgmist:

„On olnud palju küsimusi palvega kommenteerida pidulike ürituste läbiviimist Eestis Tartu rahulepingu VNFSV ja tollase Eesti Vabariigi vahel allkirjastamise 100. aasta päeva puhul.

Eesti kui riik, mis eksisteeris perioodil 1918-1940, kaotas rahvusvahelise õiguse subjekti staatuse NSVL-i koosseisu astumise tõttu ja Tartu leping kaotas jõu, sest mõlemad pooled, sellele allakirjutanud, osutusid rahvusvahelise õiguse ühe subjekti – NSVL-i – koosseisus olevaks. Lisaks sellele puudub see ÜRO kehtivate rahvusvaheliste lepingute registrist.

Nagu teada ei sea Hitleri-vastase koalitsiooni (NSVL, USA, Suurbritannia) Teheranis, Jaltas ja Potsdamis saavutatud kokkulepped Euroopa sõjajärgse ülesehituse kohta kahtluse alla Balti vabariikide astumist NSVL-i. Lõpliku joone tõmbas sellele küsimusele alla Euroopa julgeoleku- ja koostöönõupidamise Helsingi lõppakt.

Erinevalt Vene Föderatsioonist (NSVL-i järglasest) on tänane Eesti uus riik, mis moodustus Nõukogude Liidu lagunemise tõttu, olles üks selle õigusjärglastest ja tunnustatud rahvusvahelise kogukonna poolt just sellisena.

Ülaltoodut arvesse võttes on 1920. aasta Tartu rahuleping kehtetu ja kuulub ajalukku. Olen sunnitud kordama meie ametlikku seisukohta veel kord neile, kes pidutsesid.”

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid